Skip to content

Décollages. Mark Bradford, No Time to Expand the Sea; GEM, Den Haag

Mark Bradford 01

Ondanks de grote formaten oogt het werk van Mark Bradford bescheiden. Het is alsof het grote formaat er niet is om het publiek met het sublieme te overweldigen – de grote sensatie waaraan het vermeende publiek zo veel behoefte zou hebben – maar om de kijker er met zachte hand mee kennis te laten maken. De werken bevatten ook geen duidelijke hoogtepunten die de kijker toeschreeuwen, het is werk dat leesbaar is, maar het is aan de toeschouwer waar die begint te lezen. Dat kan zijn vanuit het geheel, het kan zijn vanuit een detail, vanuit een kleur, een lijn etc. onwillekeurig dringt zich een vergelijking met de werken van Jackson Pollock op, die je op een zelfde manier kunt bekijken en Bradfords werk is zeker schatplichtig aan Pollock. Pollocks abstracte schilderijen laten de kijker echter op zoek gaan naar spirituele diepten, terwijl Bradfords werken veel meer uitgaan van de realiteit. Ze doen dat op twee manieren: Bradford past in zijn werk onder meer gebruikte en ongebruikte posters toe, die hij in zijn omgeving verzamelt, en hij heeft een liefde voor landkaarten en plattegronden. Dat zijn twee elementen die in de denkwereld van het abstract expressionisme niet kunnen voorkomen, op zoek als het is naar absolute vergeestelijking en emotionele puurheid. Nu valt Bradfords werk geen streven naar vergeestelijking of puurheid te ontzeggen, maar dat is maar een deel van het verhaal.

Mark Bradford 02

Ieder werk lijkt ook een moment te bevatten waarin veel zaken bij elkaar komen, zaken die gezien zijn als muren, affiches, flyers, tijdschriften, mensen, ideeën, gebeurtenissen, plattegronden, verhalen, noem maar op.
Zijn huidige tentoonstelling in het GEM heeft als titel No Time to Expand the Sea meegekregen en meerdere titels verwijzen naar de zee, waaronder ook het werk dat de show zijn naam gegeven heeft, maar vooral ook de bewerkte havenstootkussens die de schilderijen begeleiden. “Schilderijen” is een ruime benaming voor wat in wezen eigenlijk een soort collages en “décollages” zijn. De laatste term is de meest bruikbare, want die geeft al aan dat er eerst iets geplakt is, waarna er iets weggehaald is – overigens op zich zelf geen nieuwe of vernieuwende werkwijze –. Bradford plakt verschillende – qua herkomst en uiterlijk – lagen papier op doek over elkaar heen met schellak en scheurt, schuurt, snijdt en bijt er vervolgen weer delen af.

Mark Bradford 03

Het titelschilderij is daarvan een interessant voorbeeld. Van links en rechts dringen twee bewegingen naar het midden van het werk op, als zich uitbreidende aardschollen, of juist als een aardschol van de rechterkant en een zee van de linkerkant waartussen een gebied in elkaar gedrukt wordt, of waartussen zich een stroom wringt. Met deze terminologie zou het werk vooral een seismologische, geologische of biologische oorsprong kunnen hebben. Maar je kunt er ook nederzettingen in zien die in de verdrukking zijn gekomen, waarbij de rode vlekken de pijnlijke brandpunten zijn. Op die manier wordt het werk de weergave van een geschiedenis waarin mensen pijn geleden hebben, wier wonden zowel gemaakt, gedicht en heropend worden door de krachten van de geschiedenis waarin zij zelf een rol spelen. Als een geografische kaart lijken allerlei aardlagen en wegen aangegeven, maar er blijft ook veel bedekt.

Mark Bradford 04

De titel geeft weer een extra betekenis. Die kan historisch opgevat worden: dat we niet in een tijd leven dat de zee uitgebreid kan worden, in tegenstelling tot de tijden van de grote ontdekkingsreizen, waarin de oceanen zich al maar leken uit te breiden en onvermoede kusten herbergden. We menen nu de hele wereld wel te kennen. De menselijke soort heeft alle uithoeken gekoloniseerd, steeds op zoek naar middelen van bestaan, goedschiks of kwaadschiks en niet zelden ten koste van elkaar. De zee is inmiddels groot genoeg. Je kunt de titel ook interpreteren als dat er momenteel geen tijd is om de kennis van de zee uit te breiden, druk als de mensen het hebben op de droge enclaves van de planeet. De zeeën, het grootste en meest onbekende en mysterieuze deel van de planeet dat ons leven voor een belangrijk deel bepaalt, kan op het moment niet de aandacht krijgen die het verdient.

Mark Bradford 05

In Sea Monster komt de zee het meest mysterieus naar voren. Voor zover het om de zee gaat, wat de titel suggereert. Het geheel lijkt ook op een luchtfoto van een oplichtende stad of een blik door de microscoop waarin zich biologische drama’s afspelen. Er bevinden zich kleine vormpjes in die als cellen gezien kunnen worden, maar ook als huizen vanuit de lucht. De sleuven die door het geheel lopen kunnen gezien worden als waterlopen of wegen, maar ook als tentakels of aderen. Het monster is onduidelijk en mysterieus in het duister van het water, of in de beperking van de menselijke blik die artificiële hulpmiddelen nodig heeft om alles te kunnen zien wat hij wil zien en zelfs dan niet alles ziet en met vragen achterblijft.

Mark Bradford 06

Ondertussen is het monster er wel, of dat nu geïnterpreteerd moet worden als een veeltentakelig wezen dat zich door alle cellen van het bestaan verbreidt, als een microscopisch beeld waarin een vraatzuchtige microbe alles om zich heen infecteert of als een oplichtende stad waarin zich weer rode vlekken van pijn of leven bevinden en waar plaatsen van verhoogde activiteit oplichten als een organisme dat voortdurend in staat van opbouw en afbraak van energieke activiteit en brandende crisis verkeert.

Mark Bradford 07

In dezelfde ruimte als bovengenoemde werken toont het grote titelloze drieluik in combinatie met een van de bewerkte havenstootkussens een ander aspect van Bradfords werk. Het drieluik heeft geen opvallende uiterlijke aanknopingspunten in de details voor de kijker. In zijn abstractie toont dit werk nog het meest gelijkenis met het abstract expressionisme van de jaren ’50. Drie massieve composities waarin zwart en grijs overheersen, zijn naast elkaar opgesteld. Drie kruiende, organische massa’s bewegen langs elkaar. In het middenluik ontstaat een soort draaikolk als een zwart gat waarin alles verdwijnt. Met het havenstootkussen ervoor kun je denken aan drijvende massa’s en diepten die zij verbergen, waarbij het zwart kan verwijzen naar de inkt die dagelijks gebruikt wordt om te communiceren, naar de zaken waarover dat gaat, de dagelijkse overleving van de mensen en alle nevenzaken die hen bezighouden. Zij drijven voorbij, worden weggespoeld, spoelen weer aan en zijn onderhevig aan de chaotisch regelende arm van het mensdom zelf.

Mark Bradford 08

Van de havenstootkussens duiken er zes op in de show, twee maal als een stel, eenmaal enkelvoudig en eenmaal in combinatie met het grote drieluik. Deze grote, bolle objecten hebben dezelfde behandeling gekregen als andere werken van Bradford en ze werken daadoor als driedimensionale décollages. Sea Pigs noemt Bradford ze, zoals in het Nederlands bruinvissen voorheen wel “zeevarkens” genoemd werden, duidend op hun niet al te grote afmetingen en grotere aantallen in vergelijking met grote walvissen. Je kunt de havenstootkussens ook als massaproducten zien als varkens op de vaste wal en net als varkens met onachtzaamheid en als stootkussens van de handel gebruikt. Een aantal van deze Sea Pigs zien er vrij vrolijk uit met heldere kleurtjes, maar tegelijkertijd hebben zij ook een gehavende korst om zich heen, een hier en daar afbladderend pantser.

Mark Bradford 09
Mark Bradford 10

In het begin van de tentoonstelling toont Bradford een lang werk Sexy Cash Wall, speciaal gemaakt voor de tentoonstelling. Het valt wat buiten het onderwerp van de titel van de tentoonstelling in dat het aanhaakt bij een affiche dat Bradford aantrof op allerlei plaatsen in South Central Los Angeles, met de naam Sexy Cash, een onderneming die leningen verschaft voor huizen, of die nu, zoals ze zelf zegt “ugly, nice, old” of “new” zijn. Sexy Cash staat daarmee voor snel geld. Geld dat mensen uiteindelijk diep in de schulden steekt. Geld dat ook staat voor afbraak, verbouwing, leegstand en speculatie. Bradford maakt dat min of meer tastbaar door de verzameling van ontelbare affiches die overgeplakt, weggevreten etc. zijn.

Mark Bradford 11

Toch is dit bepaald niet het sterkste werk van de tentoonstelling. Het is weinig verrassend vanuit de werkwijze van Bradford en het laat mede daardoor te weinig over aan de verbeeldingskracht van de toeschouwer. Het is de kracht van de andere werken dat die dat juist wel doen, in hun geval een kracht die niet overdondert maar wel in staat is een diepe indruk bij de kijker achter te laten. Dat Bradford dat ook zal volhouden en niet in saaie herhaling, makkelijk maakwerk of holle retoriek zal vervallen met het hoge aantal tentoonstellingen van het moment en zijn grote populariteit bij kapitaalkrachtige kunstkopers, is te hopen. En ook overigens: Gemeentemuseum, Bradford heeft de kapitaaltoets al ruim doorstaan en dat zij hem ruim gegund, maar er zijn toch waarachtig in Amerika ook kunstenaars te vinden wier belang nog niet financieel bewezen is, maar die wel interessant en inspirerend werk maken?

Mark Bradford 12

Bertus Pieters

Zie ook: https://villanextdoor.wordpress.com/2015/10/02/mark-bradford-no-time-to-expand-the-sea-gem-the-hague/

Verbeeld wantrouwen. Joseph Montgomery, Rules for Coyote. Dürst Britt & Mayhew, Den Haag

Joseph Montgomery 01

Het hedendaagse beeld van een schilderij als een drager – aanvankelijk van hout, later ook van andere materialen – met daarop aangebrachte kleurstoffen, is ontstaan in de middeleeuwen en de renaissance. Aanvankelijk werden de kleuren door middel van verf aangebracht en dienden om de inhoud gestalte te geven, waarbij duidelijk werd dat een goede compositorische rangschikking van die kleuren bijdroeg aan de zeggingskracht en helderheid van het schilderij en aan de waarheid van de inhoud. Toen het werken met olieverf op doek het definitief overnam van het schilderen op paneel werden ook de verfstreek en de beweging die die uitdrukte belangrijker. Een en ander resulteerde in de tweede helft van de 20ste eeuw in het opbrengen van verf op een vrij radicale manier – denk aan Karel Appel die de verf op doek smeet of Jackson Pollock met zijn drippings –, alles om een uiterste in beweging en expressie in de verf te krijgen. Niets stond meer in de weg om de verf zelf de artistieke waarheid te laten overbrengen aan de kijker en daar, in diens hoofd de expressie tot emotie te laten stollen. Maar waarom zou verf een expressie moeten overbrengen? Waarom zou een schilderij sowieso een emotie moeten opwekken? Dat zijn vragen die al zolang gesteld worden sinds het expressionisme definitief zijn intrede deed in de westerse schilderkunst. Leidt de emotie niet tot onheus en onwaarachtig sentiment? Is sentiment te vertrouwen? Is de verfstreek sowieso te vertrouwen?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Joseph Montgomery (1979), wiens werk momenteel te zien is bij Dürst Britt & Mayhew, heeft de verfstreek nagenoeg verbannen uit zijn schilderijen. Sterker nog, er komt vrijwel geen verf aan te pas. Zijn collages lijken op schilderijen en gedragen zich op het eerste gezicht als schilderijen. De collagetechniek kan vaak onwillekeurig ook tot een soort reliëf leiden; de opgeplakte delen liggen op het basisvlak en soms ook over elkaar heen. Bij Montgomery liggen stukjes materiaal doelbewust over elkaar heen. Niet zozeer om iets te verbergen (wat inherent natuurlijk wel gebeurt) maar meer als over elkaar liggende opvolgende ideeën. Op die manier worden zijn collages reliëfs en meer, want de verschillende onderdelen zijn soms maar gedeeltelijk bevestigd aan de ondergrond en staan af van het doek.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Aan de voorkant dient het werk zich dan aan als een schilderij, maar van de zijkant blijkt het werk deels driedimensionaal. Op die manier is zo’n werk een resultaat geworden van acties en reacties, een som van improvisaties waarbij het oorspronkelijke thema moeilijk meer te achterhalen is. Tot zover eigenlijk niets nieuws, sterker, de collages/schilderijtjes bevinden zich op rechthoekige doeken, zoals we al eeuwen gewend zijn dat het beeld rechthoekig is in de westerse kunst. Het is of Montgomery zich terugtrekt op een aantal van die basisprincipes die de westerse kunstkijker gewend is, om daarin vervolgens een eigen interpretatie te tonen. Die interpretatie balanceert tussen het raken aan emotionele expressie en het zoeken naar iets objectievers dan dat. Montgomery doet dat quasi onbekommerd en speels maar daaronder ligt steeds weer een zoektocht naar een artistieke waarheid, voor zover die al ooit mocht bestaan of gevonden zou kunnen worden.

Joseph Montgomery 06

Joseph Montgomery 07

Als pendanten van de collages worden op de tentoonstelling een aantal reliëfs van Montgomery getoond die doen denken aan het minimalisme van bijvoorbeeld Jan Schoonhovens reliëfs uit de jaren ’50, ’60 en ’70. Er zijn ook verschillen met Schoonhovens reliëfs: Schoonhoven paste een strenge geometrie toe, ongeacht het materiaal dat hij gebruikte, terwijl Montgomery zich meer lijkt te richten op zijn materiaal als uitgangspunt, en Schoonhoven gebruikte uiteindelijk wit als de ultieme minimale kleur, terwijl Montgomery weliswaar ook monochroom werkt, maar ieder reliëf een eigen kleur geeft.

Die veelal pastelachtige kleuren heeft hij ontleend aan de bekende Roadrunner-tekenfilms uit de jaren ’50 en ‘60. Ze zijn gebaseerd op de achtergronden en landschappen waarin zich de verhalen van Roadrunner en zijn grote tegenspeler Wile E. Coyote zich afspelen – en vandaar ook de naam van de tentoonstelling – . Op die manier illustreren de reliëfs Montgomery’s streven in zijn collages naar artistieke waarheid, die niet gevonden wordt. De coyote, in zijn pogingen om de renkoekoek te vangen, sterft in de films bijna duizenden doden, óf door zijn eigen domheid, óf door de slimheid van de vogel, óf door domme pech, maar hij probeert het steeds opnieuw. De plannen en vindingen van de coyote zijn vaak vernuftig en creatief, maar de omstandigheden nopen hem steeds weer iets nieuws te vinden. Het is op die manier aanlokkelijk Montgomery’s collages te zien als verrichtingen tegen de achtergrond van de reliëfs. De beperkingen die Montgomery zich oplegt – de kleuren van de reliëfs, de rechthoekigheid van de collages – werken als de constante van de gebouwen waarin we wonen en werken of van de plattegronden van onze steden. Ze zijn constanten die er net zo goed niet zouden hoeven zijn, maar er toch zijn en ons het vertrouwde kader geven om binnen te leven en denken, zo goed als de pastelkleuren dat voor Wile E. Coyote zijn.

Joseph Montgomery 08

Montgomery’s wijze van werken en presenteren stelt ook het probleem aan de orde van het belang van de individualiteit in het maken van een kunstwerk. Op zich ook al geen nieuw probleem sinds het pissoir van Duchamp. Maar wie ziet hoe Montgomery in zijn reliëfs beslissingen op elkaar heeft gestapeld om tot iets te komen dat “goed” is, of in ieder geval voldoende spanning oplevert om naar te kijken, kan zich afvragen of het niet steeds de omstandigheden zijn die Montgomery dwingen tot het nemen van bepaalde beslissingen. Is het hele verhaal van actie en reactie in het maken van een kunstwerk er een van de kunstenaar of dicteert het kunstwerk de creativiteit van de kunstenaar? En wordt dat niet benadrukt door een beperkend kader? Het probleem doet sterk denken aan de middeleeuwse idee dat een te aanbidden beeld slechts gemaakt kon worden door tussenkomst van God, waarbij de kunstenaar slechts het nederige medium is die zijn hand laat leiden door het hogere, zoals dat gebeurde bij het maken van iconen. Daarmee werd ontkend dat de kunstenaar zelf zijn beslissingen nam. Niettemin moest die kunstenaar wel alle kneepjes van zijn meesterschap gewoon leren. In de 18de eeuw zette Bach zelfs onder zijn composities nog dat alleen aan God de eer was; hij gaf daarmee overigens meteen te kennen dat hij overtuigd was van zijn eigen kwaliteiten. In het icoonschilderen leidde het tot een rigoureuze schematische werkwijze die vrijwel geen veranderingen door persoonlijke smaak van schilder of publiek meer toeliet. Nu werd die door God gegeven inspiratie of schematiek uiteraard door de mens zelf uitgevonden en dat is ook duidelijk in het werk van Montgomery, die zelf zijn grenzen stelt waarbinnen hij werkt. Niettemin, kan de artistieke waarheid wel van de kunstenaar komen? Of zijn we als mensen dusdanig geprogrammeerd dat we alleen maar beslissingen binnen aangegeven paden en gekende kaders kunnen nemen? En zijn die beslissingen te vertrouwen qua objectiviteit? Of neigen ze in hun zucht naar esthetiek in de kunst toch naar goedkoop sentiment? Montgomery stelt zichzelf wat dat betreft steeds op de proef. Zijn werk is levendig en niet zonder humor, maar het draagt – op die zelfde levendige manier – ook een soort wantrouwen in de zeggingskracht van het beeld uit.

Joseph Montgomery 09

Die ernstige kant van de zaak wordt nog eens benadrukt door de fraaie presentatie in de galerie met weinig werk tegen een consequent grijze achtergrond, waarbij reliëfs en collages elkaar afwisselen en de ruimte krijgen van alle kanten bekeken te worden en waarbij de pastelkleuren van de reliëfs niet tegen een witte achtergrond geïsoleerd worden. De werken krijgen bovendien een zekere ernst mee en wederom een vastgelegd kader waarbinnen gekeken en gedacht kan worden. Op die manier kan Montgomery zijn composities weer laten werken als de coyote in de cartoon die het steeds weer opnieuw probeert binnen de gegeven kaders, vernuftig en creatief. Het zorgt er ook voor dat zijn werk verder reikt dan wat hij zelf vertelt in een door de galerie bijgeleverd interview. Hij zegt daarin dat schilderen (waartoe hij het maken van zijn collages rekent) het weergeven van keuzes is en niet van de uniciteit van het kunstwerk. Wat hij in feite laat zien is de vergeefsheid van de zoektocht naar de artistieke waarheid of het artistieke doel. Je kunt zelfs spreken van een zeker wantrouwen jegens het artistieke doel. Het heeft geleid tot een mooie tentoonstelling met intrigerend werk dat de dualiteit van deze tijd goed verbeeldt.

Joseph Montgomery 10

Bertus Pieters

Zie ook: https://villanextdoor.wordpress.com/2015/09/24/joseph-montgomery-rules-for-coyote-durst-britt-mayhew-gallery-the-hague/

https://chmkoome.wordpress.com/2015/09/25/rules-for-coyote/

Tussen einde en begin #17: Jheronimus Bosch

Jheronimus Bosch, Hooiwagen-triptiek, Prado, Madrid

Jheronimus Bosch, Hooiwagen-triptiek, Prado, Madrid

Je hebt het niet altijd voor het kiezen. Je leven wordt vaak genoeg bepaald door zaken die nu eenmaal zo zijn. Bij de een leidt dat tot berusting, bij de ander tot felle tegenstand, en daartussenin zijn allerlei gradaties.

Voor de Bossche meester-schilder Jheronimus Bosch ( rond 1450 te ’s-Hertogenbosch – 1516 aldaar) had de mens het wel degelijk voor een belangrijk deel voor het kiezen in zijn leven. Daar was natuurlijk de erfzonde waardoor de mens naar zijn aard tot het kwade geneigd was. Die erfzonde kreeg je met je geboorte mee, dat was een gegeven. Wanneer je je daarvan bewust was, was het zaak oppassend te zijn en steeds de juiste beslissing te nemen die zowel het eigen lot als dat van de mensheid kon verzachten of redden. De mens kreeg daarbij dus duidelijk een eigen verantwoordelijkheid voor zijn daden en gedachten.

Het wereldbeeld van Bosch en de zijnen stelde de mens centraal en niet de godgeleerdheid. Je kon nog zoveel Bijbelvorsen, nog zo veel bidden, nog zoveel op pelgrimstocht gaan, het kwam uiteindelijk steeds neer op de keuzes die je maakte tussen goed en kwaad.

Jheronimus Bosch, De Hooiwagen, Escorial

Jheronimus Bosch, De Hooiwagen, Escorial

Bosch heeft dat mensbeeld verbeeld in onder meer de Hooiwagen-triptiek. Er zijn twee varianten van dit drieluik, waartussen bijna geen wezenlijke verschillen zijn. Er is er een in het Escorial en een in het Prado en van beide wordt betwijfeld of Bosch ze zelf geschilderd heeft. (1) Er moet wel een oorspronkelijke Hooiwagen zijn geweest, maar die is verloren gegaan. Inhoudelijk komen de versies echter waarschijnlijk zo goed als geheel overeen met de “oerversie”.

Jheronimus Bosch, De Marskramer, Prado, Madrid

Jheronimus Bosch, De Marskramer, Prado, Madrid

Het mensbeeld van de Hooiwagen laat zich al kennen in de buitenluiken van het werk, waarop, in gesloten toestand, een marskramer te zien is. Dat hij een marskramer is, is duidelijk door de mars op zijn rug, maar of hij een verstandige of onverstandige figuur is, is onduidelijk. Wel is duidelijk dat hij op een levensweg loopt vol met gevaren, waarin onjuiste beslissingen van zijn kant kunnen leiden tot nare gevolgen. Hij gebruikt een stok met een knots aan het eind om een hond van zich af te houden en naast hem liggen de overblijfselen van een paard met bonte kraaien erop. In de Escorial-versie zijn het twee zwarte kraaien. (2) Terwijl de marskramer wordt afgeleid door de hond, staat hij op het punt een gammele plank met een dunne leuning over een donker water te betreden. Weet hij wat hem te wachten staat? Aan de andere kant van het water wordt iemand vastgebonden aan een boom en beroofd van zijn bezittingen, terwijl aan de rechterkant een man en een vrouw onbezorgd aan het dansen zijn op de tonen van een doedelzak te midden van loslopende schapen. De doedelzakspeler zit tegen een boom met een vogelhuisje en naast hem zit een hond en ligt een stok, wellicht een herdersstok, tegen een houten bankje. Daarachter strekt zich een weids landschap uit, waarna een galg op een heuvel wacht. Nog verder in de blauwe verte is een kerktoren te zien.

De meest primaire gedachte van een 21ste-eeuwse beschouwer zou kunnen zijn dat dit beeld de ups en downs van een leven verbeeldt, maar was dat in Bosch zijn tijd ook zo? Bosch heeft geen beschrijving van het schilderij nagelaten, noch bestaat er eigentijdse correspondentie over de inhoud en betekenis van het drieluik. Wat Bosch met het schilderij bedoelde is dus niet met zekerheid te zeggen. Wel is bekend dat in Bosch’ woonplaats ’s-Hertogenbosch de Broeders des Gemenen Levens een afdeling hadden die boeken drukte, onder meer voor de Latijnse school in de stad en ook dat Bosch was toegetreden tot de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap. (3) Naast dat hij daar zijn klanten van hoge tot zeer hoge komaf vond, beschikte de Broederschap ook over een uitgebreide eigentijdse bibliotheek. Zo liet de eerste rector van de Latijnse school Simon van der Couderbergh onder meer werken van Boëthius en Petrarca na aan de bibliotheek van de Broederschap. Er zijn duidelijke aanwijzingen dat Bosch gebruik maakte van illustraties uit boeken als voorbeelden voor zijn werken, maar hij moest ook voldoende intellectueel geschoold zijn om zijn opdrachtgevers en klanten te kunnen voorzien van schilderijen met de gewenste intellectuele inhoud. Het is daarom niet vreemd dat gezocht wordt in de literatuur van die tijd om iets terug te vinden van de beelden die Bosch schilderde, en dat levert vrij veel op, zij het dat het niet om sluitend laat staan eensluidend bewijs gaat.

Sinds de toepassing van losse letters bij het drukken van teksten in het midden van de 15de eeuw nam de verspreiding van allerlei geschriften een steeds grotere vlucht en zo waren allerlei werken op religieus en wijsgerig gebied ook toegankelijk voor mensen als Bosch en de intellectuele elite van zijn stad. Zo valt er af te leiden uit de literatuur die, voor zover niet aanwezig, dan toch behoorde tot het gedachtegoed van Bosch en de zijnen, dat de idee van het leven als een pelgrimstocht veel voorkwam, in kringen van de Broeders des Gemenen Levens en daarbuiten. Daarmee is Bosch’ marskramer nog niet meteen te betitelen als een pelgrim in de letterlijke zin, maar wel als een mens wiens levensweg een pelgrimstocht is.(4) (5) Hij lijkt zich nog niet bewust van de schamele brug die hij moet oversteken, zozeer wordt hij afgeleid door de hond, terwijl hij wel de waarschuwing in de botten en de kraaien zou kunnen zien. Hij heeft een gat in zijn broek, dat kan op armoede wijzen (en armoede kon in Bosch’ tijd geschouwd worden als het resultaat van een onjuiste levenskeuze), op gierigheid of zelfs op een vrijmetselaarsinitiatie, hetgeen in die tijd niet in een goede reuk stond. De lepel die aan de mars hangt, zou wijzen op verspilling. Wijzen al deze zaken op de slechtheid of de domheid van de marskramer?

De Marskramer kan ook wijzen op een passage van Boëthius in diens De consolatione philosophiae waarin deze, vrij vertaald, zegt dat je, wanneer je zonder bezittingen reist, rovers in het gezicht uit kunt lachen. (6) Boëthius’ werk was erg populair in Bosch’ tijd. Het werd vanaf de jaren ’80 herhaaldelijk gedrukt in verschillende steden in Brabant en in Zwolle en Deventer. Boëthius parafraseerde Juvenalis in wiens Satires een vergelijkbare zinsnede voorkomt die zoveel betekent als “de reiziger zonder bezittingen zingt naar de overvaller”. (7) De Romeinse satires werden met het verfijnen van de boekdrukkunst weer populairder in West Europa en deze zinsnede van Juvenalis schijnt ook vrij bekend te zijn geweest in Bosch’ tijd, mede omdat hij door zo velen verwerkt of geparafraseerd was en werd. In die zin zou Bosch’ marskramer een domme figuur kunnen zijn, die weliswaar sjofel gekleed is, maar niettemin veel in zijn mars heeft dat verspild kan worden. Volgens Boëthius en Juvenalis zou hij dan niet vreemd op moeten kijken als hij onder bedreiging beroofd wordt en dat wordt ook geïllustreerd in het schilderij zelf. (8)

Het is echter niet duidelijk of alle onheil op het schilderij de marskramer daadwerkelijk te wachten staat of overkomen is en in wezen gaat het daar ook niet om. Het schilderij dient mijns inziens als een voorbeeld van wat de mens allemaal te wachten kan staan wanneer hij niet oppassend is en de verkeerde keuzes in het leven maakt. Het is daarom moeilijk vast te stellen of de marskramer daadwerkelijk een goed mens of een slecht mens is, een intelligente man of een domme. Zijn gezicht staat zorgelijk en hij draagt alles met zich mee om ten prooi te vallen aan het kwaad en wanneer je de vervaarlijke hond ook ziet als een incarnatie van de Duivel, dan weet je dat de waarde van het leven van de marskramer op het spel staat. Maar dat maakt de marskramer nog niet dom of slecht. Hij draagt een gewicht mee met aardse bezittingen, waaraan verspilling inherent is. Maar is de waarschuwing niet veel belangrijker dan de vraag of de marskramer goed of slecht is? Is het punt niet juist dat alle mensen het kwaad in zich dragen en juist daarom altijd een zekere last met zich meedragen? Het is geenszins duidelijk of het de marskramer zelf is die daar op het schilderij beroofd wordt. De beroofde man is jonger dan de grijze marskramer. Het is ook niet duidelijk of hij zich zal overgeven aan muziek en dans en daarmee zijn taak in de wereld zal verzaken, zoals dat verbeeld lijkt in de dwalende schapen, of dat de muziek hem zijn strijd tegen het kwaad zal doen opgeven, zoals de rustende stok en de zittende schepershond ernaast lijken te suggereren. Ook is het totaal onzeker of de marskramer zal eindigen aan de galg. De wereld ligt nog geheel aan hem open. Hij draagt alles met zich mee om de fout in te gaan, maar hij kan dat altijd nog zelf veranderen. De mens heeft steeds een keuze.

Bosch kiest geen heilige als goed voorbeeld in zijn schilderij. Heiligenverering leidde in Bosch’ ideeënwereld nu eenmaal niet specifiek tot betere mensen. Daarmee is hij inhoudelijk een wezenlijk andere schilder dan de grote 15de-eeuwse Vlaamse meesters als Rogier van der Weyden, Jan van Eyck of Hans Memling, in wier schilderijen vroomheid, heiligenaanbidding en Mariaverering vooral de boventoon voeren. Bij Bosch kan de mens niet rekenen op bijstand van Maria of welke heilige dan ook. Al zou hij die bijstand krijgen, dan nog is hij geheel afhankelijk van zijn eigen keuzes. Dat is zelfs te merken aan Bosch’ schilderstijl en die van zijn atelier. Zijn stijl is niet de gepolijste esthetiek van zijn Zuid Nederlandse voorgangers, bij wie schilderijen pronkstukken van kleur, lijn en diepte werden. Bosch’ stijl is in de eerste plaats direct en illustratief. Daarmee werd ieder detail in Bosch’ schilderij belangrijk om zijn betekenis en niet zo zeer om zijn uiterlijke pracht.

Dat wil niet zeggen dat Bosch’ stijl ruw of ongecultiveerd is. Hij leidt het oog door de compositie heen, laat de kijker het verhaal lezen, zodanig dat het totaal een betekenis krijgt, van de paardenknekels vooraan tot de kerktoren in de blauwige verte. De marskramer is weliswaar de hoofdrolspeler, maar hij is niet beeldvullend en de nevenzaken om hem heen zijn geen bijzaken. De roofoverval is niet alleen direct en illustratief maar ook heel levendig. Daarbij vallen het gebruik van licht en donker, het wit van het hemd van de overvallene en de punt van de naar beneden wijzende hellebaard op en ook de roodachtige kleuren in de kleding van de overvallers en het kleed op de grond. Ook de wijze van groeperen op de bolle heuvel, rond de boom waarvan de bladerkroon de hemel in reikt – de overvallene wordt er bevrijd van zijn aardse last, zou je ook kunnen concluderen – is zowel fraai als doeltreffend. De donkere kap van de marskramer laat het lichte gezicht met de witte haren goed uitkomen, evenals de lichte, kale galgenheuvel erboven. De twijfel en de angstige frons in het gezicht van de marskramer worden daardoor direct in verband gebracht met de galg.

Drieluiken waren in Bosch’ tijd meestal religieuze schilderijen; het waren veelal kerkelijke of private altaarstukken waarvoor gebeden kon worden. In het middenluik was vaak een scène met Jezus te zien, bijvoorbeeld diens geboorte, vaak vergezeld van één of meerdere heiligen. Of het ging om een scène uit een heiligenleven, waarin Jezus dan meestal ook aanwezig was. De zijluiken toonden vaak de opdrachtgevers van het drieluik, al of niet aangevuld met heiligen. Ging het drieluik over het Laatste Oordeel, dan was Jezus in het middenluik te zien, met aan zijn rechterhand – voor de kijker het linkerluik – figuren die toegelaten worden tot de hemel en aan zijn linkerhand – voor de kijker het rechterluik – figuren die de hel in gedirigeerd worden.

Jheronimus Bosch, de Hooiwagen, Prado, Madrid

Jheronimus Bosch, de Hooiwagen, Prado, Madrid

Ook in Bosch’ Hooiwagen-drieluik is Jezus in het middenluik te zien, op het linkerluik het paradijs en op het rechterluik de hel. Bosch refereert ook aan het Laatste Oordeel maar zijn drieluik toont dat niet. De Jezus die te zien is in het middenluik is klein, boven in de hemel en oordeelt niet, maar toont zijn verwondingen. Hij lijkt de blik van de biddende engel aan zijn rechterzijde, links op de hooiwagen, te beantwoorden, terwijl aan zijn linkerzijde, rechts bovenop de hooiwagen een demon vrolijk muziek maakt en zijn eigen gang gaat zonder God of gebod. Tussen de beide onaardse wezens wordt muziek gemaakt en staat men op het punt zich over te geven aan de vleselijke lusten. Dat gebeurt boven op een overvolle hooiwagen, waarvan bijna alle overige mensen op het middenluik iets proberen mee te nemen. Gulzigheid en hebzucht lijkt de mensen op de grond te verblinden, van religieus tot werelds en van arm tot rijk. Het gaat hier duidelijk niet om een laatste oordeel en, ondanks de verbeelding van paradijs en hel op de zijluiken, is er geen sprake van scheiding van goede en slechte mensen. Het is duidelijk: Jezus heeft hier niets te zeggen en bidden helpt niet. De mensen op het paneel hebben zelf de keus, maar zij dragen het kwaad in zich en ze zijn daardoor steeds geneigd de verkeerde keus te maken, of, misschien erger, niet te willen weten dat ze een keus hebben. Het hooi, dat symbool staat voor vergankelijkheid en nietigheid, is gebaseerd op processies met hooiwagens die in die tijd en daarna in de 16de eeuw in het Brabantse voorkwamen en min of meer over het zelfde onderwerp gingen.

Jheronimus Bosch, de Hooiwagen, linkerluik, Prado, Madrid

Jheronimus Bosch, de Hooiwagen, linkerluik, Prado, Madrid

Dat de mens het kwaad in zich draagt wordt duidelijk gemaakt in het linker paneel. Bovenaan het paneel vallen de rebellerende engelen uit de hemel in zee en op aarde, in de vorm van zwartige insecten en reptielen en vergiftigen de wereld daardoor met hun kwaad. Dat kwaad is in de eerste plaats hovaardij. Satan en de zijnen wilden zich boven God plaatsen en werden daarvoor gestraft door uit de hemel verjaagd te worden in opdracht van God door aartsengel Michael.

Hovaardigheid, het zich boven God willen stellen, is de essentie van het kwaad. Dat herhaalt zich in het door God aan Adam en Eva uitdrukkelijk verboden eten van de vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad op instigatie van de slang, een verpersoonlijking van Satan. Onderaan is te zien hoe Adam en Eva derhalve namens God door de engel uit de Hof van Eden verdreven worden, zoals de rebellerende engelen verdreven worden uit de hemel, bovenaan het zijluik.

Het paradijs zelf ziet er verwonderlijk bedrieglijk uit. Het landschap lijkt bekleed met tekenen van het kwaad. De rotspartij tussen de vallende engelen en de schepping van Eva voorspelt qua grilligheid en monsterlijkheid weinig goeds. Het fruit is aan rotting en dus vergankelijkheid onderhevig, evenals Adam en Eva na hun zondeval. Er vliegen donkere vogels rond en zelfs een vliegende vis. Bij een wonderlijk nest zit een vogel, die in de Prado-versie enigszins lijkt op een koekoek, die duivelse vogel. Adam en Eva dragen schaamte, hovaardij en eindigheid met zich mee in hun vlucht naar rechts, naar links vanuit God gezien en links is in de Westerse Christelijke iconografie de verkeerde kant, de kant van het kwaad.

Jheronimus Bosch, de Hooiwagen, detail, Prado, Madrid

Jheronimus Bosch, de Hooiwagen, detail, Prado, Madrid

Ook in het middenpaneel beweegt de hooiwagen naar rechts, naar de linkerzijde van Jezus, voortgetrokken door bizarre en verontrustende wezens, die niet anders dan door de duivel bedacht kunnen zijn – en dat zet Jheronimus Bosch zelf in een twijfelachtige positie! –. Ook de vier opvallende machtsdragers op paarden volgen de hooiwagen op weg naar de straf voor hun hovaardij. Zij zijn de Franse koning in een lichtblauwe mantel, de Paus met zijn pauselijke kroon, mogelijkerwijs de hertog van Bourgondië (het hertogdom Bourgondië hield de facto in 1506 op te bestaan met de dood van Filips de Schone) met de witte hoofdtooi, en de Heilig Roomse Keizer. Er zijn nog enige hoge heren te zien, wier identiteit discutabel is. Zij verlagen zich niet door zelf naar het begeerlijke hooi te grijpen, dat laten zij het voetvolk voor zich doen. Op zich is het al een teken van hovaardij om de Paus verbeeld te zien op een paard. Hij strekt zijn hand uit om de keizer voor te laten gaan. Onder de Paus bevindt zich een man met een tulband en een dikke buik in wie sommigen de antichrist menen te herkennen. In allerlei personen en voorwerpen zijn verwijzingen terug te lezen die voor de hedendaagse kijker lang niet altijd gemakkelijk te traceren zijn, noch in hun details noch in hun context. Het voert te ver in een kort artikel daar gedetailleerd op in te gaan (9) maar de algemene teneur wordt wel duidelijk door Bosch’ manier van componeren en zijn vertellende en illustratieve schilderstijl.

Boven, eenzaam in zijn ruime wolk, bevindt zich Christus, fragiel en als toeschouwer. Op de achtergrond strekt zich het weidse, prachtige, blauwe landschap uit met hier en daar gebouwen, wellicht als tekenen van menselijke hovaardij in een door God geschapen wereld.

Precies midden in de compositie rolt de reusachtige hooiwagen voort, met de twee wielen waartussen mensen bekneld dreigen te raken. Twee mensen vechten met elkaar om een bosje hooi, terwijl een monnik tussenbeide tracht te komen. Een man met zijn been door het linkerwiel bereidt zich op het ergste voor.

Het geheel van het volume aan hooi wordt omlijst door allerhande figuren die in hun hovaardij het kwaad niet zien dat hen belaagt en feitelijk in hen zit. Prachtig gebruikt Bosch kleuren om het ritme aan te geven waarmee hij zijn verhaal vertelt. De hoge vorsten links vallen onmiddellijk op door het opvallende witte paard van de Paus met diens lichte, glanzende mantel eroverheen gedrapeerd en naast hem het felle rood van de mantel van de keizer. Opvallende witte accenten omgeven de gezichten van de koning en de hertog. Wie verder kijkt ziet allerhande minder opvallende figuren op de achtergrond, die wel allemaal een eigen karakter hebben gekregen van Bosch. Onder de vorsten krioelt het ritmisch verder met donker en licht- en kleuraccenten. De ladder die tegen de hooiwagen wordt gezet, komt ook duidelijk voort uit het gekrioel door de opvallende rode mouwen van de eigenaar.

Via de twee mannen die met een haak hooi trachten te bemachtigen wordt, door de rode broek van een van die mannen, het oog geleid naar het prachtig heldere detail van de man die het mes op de keel krijgt. Bosch kon de wielen van de hooiwagen zelf niet laten draaien, maar zorgde wel dat de blik van de kijker een draaiende beweging maakt om het linker wiel heen naar de prachtige, ingenieuze groep mensen tussen beide wielen, met hun uitgestrekte ledematen in een verwarrend ritme. Naar rechts toe worden de kleuren gedempter. Uit een donkere krocht komen nog mensen te voorschijn die zich op de hooiwagen willen storten. Sommigen herkennen er joden in. Het strakke wereldbeeld van Bosch en zijn intellectuele tijdgenoten leidde ook tot antisemitisme, helaas een al te veel voorkomend refrein in de hele Europese geschiedenis. De stoet van demonische wezens, die niet door hun kleur opvallen maar wel door hun uiterlijk, gaat over in het rechterluik.

De groep bovenop de hooiwagen is met zijn pasteltinten bijzonder aantrekkelijk geschilderd. Het blauw van de muziekmakende demon zou de kleur van het bedrog zijn – de lucht is blauw, maar is uiteindelijk niet tastbaar – maar daar staat tegenover dat het gewaad van de biddende engel ook blauw is. Op het voorplan laat Bosch een aantal scènes uit het dagelijks leven zien, als om de kijker te waarschuwen hoe verraderlijk dat is.

Jheronimus Bosch, de Hooiwagen, rechterluik, Prado, Madrid

Jheronimus Bosch, de Hooiwagen, rechterluik, Prado, Madrid

In het rechterluik worden voorbereidingen getroffen voor de helse ontvangst van de hooiwagen-processie. Hoewel er allerlei demonische taferelen te zien zijn, heeft dit luik niet de enorme volheid van bizarheden die andere drieluiken van Bosch kenmerken. Hoofdidee is de toren die in aanbouw is, blijkbaar om de processiegangers te kunnen herbergen, en verder is de blauwe verte van het middenpaneel veranderd in een door vuur rood oplichtende hemel. Grote branden waren in Bosch’ tijd niet ongewoon. In ’s-Hertogenbosch was in 1463 nog een grote stadsbrand en het is goed mogelijk dat Bosch die als jongen zelf heeft meegemaakt. Hij en zijn stadsgenoten kenden waarschijnlijk het dreigende, roodachtige schijnsel van een grote brand, de hitte die dat geeft en de verkolende onderdelen die demonisch brandend door de lucht vliegen. In het rechterluik is de chaos compleet. Waar je je als kijker tracht te concentreren op bepaalde delen van het luik wordt het oog onmiddellijk afgeleid om ook elders te kijken. Het is daarmee tegengesteld aan het linkerluik dat een duidelijk en geordend verhaal vertelt van boven naar beneden.

Toch biedt het aanzicht van de drie luiken ook een zekere eenheid. Zo loopt de horizon min of meer door de hele compositie, zoals in andere drieluiken van Bosch. Boven het midden van ieder luik zijn steeds opvallende gevaartes die belangrijk en beeldbepalend zijn: op het linker luik de vreemde rotsformatie waar de rebellerende engelen omheen vallen, in het middenluik de bladerkroon van de boom waarvoor zich de minnaars, de engel en de demon bevinden en in het rechterpaneel het zwarte brandende gebouw waar vanaf iemand als een vlag aan een vlaggestok wordt gehangen en waaronder figuren spartelen in het water en op de grond, zoals in het linker paneel de gevallen engelen doen.

In het gehele drieluik is een beweging naar rechts te zien, vanuit de gezichtspunten van God en Jezus dus naar links. Zelfs in het rechterluik lijkt het erop dat de gang naar rechts nog niet geëindigd is. De toren in aanbouw krijg je maar gedeeltelijk te zien, de rest zet zich voort buiten het drieluik, ook de naakte gevallenen bewegen zich naar rechts en de man onder de brug die door hondachtige demonen belaagd wordt vlucht naar rechts. Met andere woorden: Bosch laat ons nog niet eens het ergste zien, het is een verhaal met een open einde dat door de kijker zelf ingevuld kan worden. Daarbij was de pointe uiteraard dat de kijker er voor moest zorgen dat het niet zover zou komen.

Dat brengt het verhaal ook weer terug bij de buitenluiken met de marskramer. Ook daar is niet duidelijk hoe het af zal lopen wanneer de marskramer naar rechts toe de wankele brug betreedt. Ook daar is het einde open: de kijker kan zich identificeren met de marskramer en oppassender zijn op zijn pelgrimstocht des levens dan de marskramer schijnt te zijn, ondanks alle levenservaring die zijn witte haren doen vermoeden. Alleen door het besef van het eigen menselijk tekort kon de mens streven naar redding van zichzelf en van de samenleving.

De marskramer op de buitenluiken laat ook zien dat het niet om een kerkelijk retabel gaat. De marskramer is immers noch een heilige of een engel, noch een opdrachtgever. Geopend toont het drieluik geen Bijbelse boodschap, hoezeer de Bijbel ook een literaire bron is voor het werk. Het toont een maatschappijvisie.
Als zodanig had het blijkbaar succes want het is mogelijk dat beide tot ons gekomen versies kopieën zijn van een verloren gegaan origineel. (10) Óf Bosch anticipeerde op het succes van zijn drieluik en produceerde meerdere versies, óf er werden door meerdere klanten versies bij hem besteld. Beide huidige versies zijn, zoals gezegd, vrijwel identiek en komen ook beide hoogstwaarschijnlijk uit de werkplaats van Jheronimus Bosch en in ieder geval uit de Nederlanden. Het is zelfs mogelijk dat de Prado-versie na Bosch’ dood geschilderd is in diens werkplaats. Bosch en zijn werkplaats hanteerden een uiterst nuchtere, weinig esthetische manier van schilderen waarin het moeilijk is met zekerheid de hand van de meester aan te tonen, ondanks dat er verschillende “handen” in verschillende werken worden onderscheiden in aan Bosch en zijn werkplaats toegeschreven werk.

De Prado-versie is van beide in de beste staat. De Escorial-versie is hier en daar ernstig beschadigd. Wel wordt gesuggereerd dat de Escorial-versie qua kleur meer in de buurt van het origineel zou komen dan de Prado-hooiwagen, die met name in de bovenste delen verbleekt is.

Het is deze versie die te zien zal zijn in Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam vanaf 10 oktober 2015, en vanaf 13 februari 2016 in het Noordbrabants museum in ’s-Hertogenbosch. De moralistische inhoud van het werk zal bij toeschouwers ongetwijfeld tot bespiegelingen over het heden leiden en wellicht ook over ideeën die erop neerkomen dat “er weinig veranderd is” aan de moraliteit van de mens sinds Bosch’ tijden.

Het Hooiwagen-drieluik geeft echter ook vandaag geen vertroosting of gemakkelijke oplossingen. Inmiddels weten we dat goed en kwaad de mens niet gegeven is, maar dat we beide begrippen zelf hebben uitgevonden en dat ze variabel en relatief zijn. Toch worden beide termen nog steeds gehanteerd en menen we het goede en het kwade nog steeds te kunnen onderscheiden, maar uitroeien kunnen we ze niet. Dat leidt bij de een tot berusting, bij de ander tot felle tegenstand en daar tussenin zijn allerlei gradaties. Daar zullen we het mee moeten doen. Daar doet de fantastische retoriek van de Hooiwagen helaas niets aan af.

08 Marskramer P4

Bertus Pieters

(1) In een poging op een objectieve wijze iets te kunnen zeggen over de ouderdom van de werken van Bosch, heeft Peter Klein getracht op dendrochronologische wijze de ouderdom van het hout van de panelen vast te stellen. Daarbij moet bedacht worden dat de buitenste jaarringen, negen à veertien jaar, van het hout afgesneden werden voor gebruik en dat het hout twee jaar of langer moest drogen. Op die manier kwam Klein bij de Escorial-Hooiwagen uit op een mogelijke ontstaanstijd van 1498 tot 1504 en van de Prado-versie van 1510 tot 1516. Het is natuurlijk mogelijk dat het hout van de Escorial-versie langer heeft gelegen, hoewel in een succesvol bedrijf het hout, als het gereed was, in het algemeen zo spoedig mogelijk gebruikt werd. De Prado-versie heeft dus een hele late onstaansdatum. De Prado-Hooiwagen bevat correcties in de ondertekening en in de eerste verflaag. Volgens Fischer gaat het om slechts kleine correcties aan de figuurtjes, niet om hun positie.

(2) De bonte kraai (Corvus cornix) was voorheen een algemene wintergast in Nederland, de zwarte kraai (Corvus corone) is ook nu nog een algemene standvogel.

(3) Bosch trad toe in 1488. De Illustre Lieve Vrouwe Broederschap bestond uit zo’n honderd leden waarvan ongeveer tachtig percent uit de elite kwam.

(4) Koldeweij noemt met name Pèlerinage de vie humaine van Guillaume Digulleville uit 1330/31, in 1486 vertaald in het Nederlands als Boeck van den pelgherym waarin de mens omschreven wordt als een pelgrim op weg naar het hemelse Jeruzalem. Meermaals wordt de marskramer in de Bosch-literatuur vergeleken met Elckerlijc, voor het eerst gedrukt in 1496, waarin Elckerlijc in opdracht van God van de Dood te horen krijgt dat hij een pelgrimstocht moet maken, te weten naar de dood, waaruit blijkt dat ieders leven in feite een pelgrimstocht is. Elckerlijc, die aanvankelijk een goddeloos leven lijdt wordt uiteindelijk door de Deugd gered.

(5) Traditionele pelgrims kwamen er bij Bosch minder goed af. De figuur links onder in het middenluik van de Hooiwagen zou een pelgrim kunnen zijn met een traditionele pelgrimsstaf en een vreemde hoed. Het kan echter ook gaan om een blinde die zich door een jongetje laat leiden. Ook zijn er suggesties dat het gaat om een jood die slachtoffers zoekt voor rituele moorden, of dat het gaat om een goochelaar. De stok met de knots aan het eind die de marskramer hanteert, is geen pelgrimsstaf. Volgens Koldeweij symboliseert de stok van de marskramer “het geloof dat de mensheid houvast biedt om niet van de goede weg af te raken en wapent hem tegen bedreigingen.”

(6) Tu igitur qui nunc contum gladiumque sollicitus pertimescis, si vitae huius callem vacuus viator intrasses, coram latrone cantares. Boek II, Proza IV. You therefore, who now go in fear of the cudgel and sword of the robber, could laugh in his face if you had entered upon this path with empty pockets. W.V. Cooper, 2009.

(7) Cantabit vacuus coram latrone viator, Juvenalis, Satura X, regel 22.

(8) Sullivan, die veel aandacht besteedt aan de zinsnede van Juvenalis en daarmee tracht een andere denkwijze over de Noordelijke Renaissance naar voren te schuiven, meent zelfs dat de boeren die dansen op de muziek van de doedelzak, dat kunnen doen, omdat zij geen bezittingen hebben. Dat lijkt me een interpretatie die toch ver af staat van de context van het verbeelden van muziek en dans in het werk van Bosch. Ook overigens lijkt mij de discussie of we Bosch nu alsnog tot de Noordelijke Renaissance moeten rekenen of tot de late Middeleeuwen een nogal academische. Sullivan wijst weliswaar op de populariteit van de Romeinse klassieken in Bosch’ tijd, maar de Klassieken zijn tijdens de Middeleeuwen nooit helemaal weggeweest en hebben eerder hun renaissances gekend.

(9) Met name De Bruyn is op basis van onderzoek van literatuur uit de tijd van Bosch bijzonder diep en integer ingegaan op de duiding van de details van de Hooiwagen. Hij schrijft bovendien prettig.

(10) Het succes van Bosch in zijn tijd blijkt ook uit aankopen door of namens Filips de Schone, hertog van Bourgondië, heer der Nederlanden en koning van Castilië, Margaretha van Oostenrijk, landvoogdes van de Nederlanden en Hendrik III, graaf van Nassau-Breda en stadhouder van Holland en Zeeland. Al in 1539, dus 23 jaar na Bosch’ dood, ging de derde vrouw van Hendrik III op zoek naar een alternatieve versie van de Hooiwagen, omdat de toen recentelijk aangekochte versie al vernietigd was. Ondanks die vernietiging wilde ze dus toch graag die Hooiwagen hebben

Literatuur

Cuttler, Ch.D.,: Hieronymus Bosch: late works, The Pindar Press, Londen, 2012
De Bruyn, E., De vergeten beeldtaal van Jheronimus Bosch, de symboliek van de Hooiwagen-triptiek en de Rotterdamse Marskramer-tondo verklaard vanuit Middelnederlandse teksten, ’s-Herogenbosch, 2001
Fischer, S.: Jheronimus Bosch: the complete Works, Taschen, Keulen, 2013
Koldeweij, A.M., Vandenbroeck, P., Vermet, B.M.: Jheronimus Bosch: alle schilderijen en tekeningen, NAi Uitgevers, Rotterdam, 2001
Marijnissen, R.H., Hiëronymus Bosch: het volledige oeuvre, Amsterdam University Press, Amsterdam, 1999
Silver, L.: Jheronimus Bosch and the Issue of Origins, Journal of Historians of Netherlandish Art, vol.37, nr.1, Winter 2009
Sullivan, M.A.: Bosch, Bruegel, Everyman and the Northern Renaissance, Oud Holland, vol. 121, nr 2.3, 2008

The Book of Monsters #32

book of monsters 32aCopyright Villa La Repubblica 2015
Click on the picture to enlarge
Click here for more monsters
Click here for monsters on the old villa blog

Tussen einde en begin #16: Félix Vallotton

Félix Vallotton, Le Ballon

Dit is een moment van tegenstellingen. Het park is groot, stil en voornaam. Het is hoogzomer en de bomen zijn zwaar van groen. Ondanks de zonneschijn en warmte is het of het geboomte de stille zwaarte van het leven draagt. Op de achtergrond staan twee volwassen figuurtjes waarvan er één opblinkt met witte kleren. Maar ook dat duo staat daar met een zekere plechtigheid, van grote afstand is de ernst van hun volwassenheid voelbaar. En op de voorgrond is daar plotseling het kind dat naar een kleine, rode bal toe holt in de volle zonneschijn. Het kind doorbreekt de stilte zichtbaar. Als toeschouwer zie je het van bovenaf. Zit je in een boom? Ben je zelf een kind en ben je stiekem in een boom geklommen? Is het een jeugdherinnering? Neemt je herinnering een loopje met je, zodat je de gelegenheid krijgt deze wonderlijke scène te zien? In ieder geval weet je: deze zomer zal aflopen en het kind zal opgroeien en daar misschien ook later op een zomerdag met een andere volwassene in dat vermoeide groen staan, bezweet zuchtend van de warmte en de zwaarte van de volwassenheid, denkend aan wat verloren is.

Bertus Pieters

Félix Vallotton (1865-1925), Le ballon, 1899, olieverf op karton, gelijmd op paneel, 49×62 cm, Musée d’Orsay, Parijs

(Deze tekst verscheen eerder op galeries.nl als gastbijdrage)

Metafoor voor de wereld. Global Imaginations, De Meelfabriek, Leiden.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

De groots opgezette tentoonstelling Global Imaginations in de Leidse Meelfabriek toont werk van kunstenaars uit verschillende continenten die internationaal actief zijn, of – in het geval van de betreurde Chen Zhen – waren. De locatie van de tentoonstelling is het casco met vloeren en trappen van de oude meelfabriek dat weldra zal plaats maken voor appartementen voor “young professionals” – zoals De Meelfabriek dit terrein voorbestemt aan een gedroomde verzameling van succesvol glanzende jeugd – en andere ontwikkelingen. Het geheel heeft nu nog het meeste weg van een kraakpand met veel graffiti en vervallen robuustheid, dat onderhanden is genomen door mensen wier glans er niet toe doet, maar die wel wat uit te dragen hebben. Dwalend over het terrein en door het complex en vele trappen beklimmend en afdalend kom je verschillende facetten van de huidige wereld tegen, alsmede de visie van twintig heel verschillende kunstenaars. Hoe verschillend ze ook zijn, de onderlinge overeenkomst is dat hun installatiewerk zich steeds min of meer goed leent voor de locatie. Het is een verademing te zien dat een tentoonstelling, gepresenteerd door een museum (Museum De Lakenhal, in samenwerking met Museum Volkenkunde en de Universiteit van Leiden), zo goed gedijt in een dergelijke ruwe omgeving zodat er een zekere dialoog ontstaat tussen installaties en omgeving. Een museumpresentatie heeft de neiging kunstwerken te isoleren, terwijl de presentatie in de Meelfabriek kunst en omgeving en daarmee ook het publiek dwingt tot een confrontatie. Dat werkt natuurlijk alleen wanneer het publiek zich voor al die verschillende zaken openstelt. Dat dat niet steeds het geval is, bleek uit een kleine openingsrel.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

De samenwerkende christenen, joden en islamieten in Leiden protesteerden tegen een installatie van Ghana Thinktank uit de Verenigde Staten. De Thinktank heeft het achterhuis van Anne Frank in het klein nagebouwd en ingericht als islamitische gebedsruimte en de boekenkast voorzien van boeken met als enige heilige boek de Koran. Ernstiger nog, zij hadden het bouwsel Anne Frankmoskee gedoopt. Van Anne Frank moet je afblijven. Elke toevoeging is overbodig, aldus de verenigde, oecumenische ruimdenkenden. Ghana Thinktank had zich verdiept in de huidige Nederlandse weerstand tegen de islam en de tegenstellingen die dat veroorzaakt. Een kleine moskee te bouwen in de vorm van het Achterhuis en dat de Anne Frankmoskee te noemen leek hen een mooi teken van actieve tolerantie.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Het geheel is omringd door een aantal bordjes met historische, Nederlandse en niet-Nederlandse figuren waaronder Willem van Oranje (Ben ick van Duytschen Bloedt?) en sultan Süleyman I (met wiens zoon, Selim II, Oranje internationaal samenwerkte, onder meer tegen de Spanjaarden), die een vorm van religieuze tolerantie uitdroegen die Nederland bij zijn ontstaan zou hebben beïnvloed. Maar het verenigde, gelovige gezelschap wilde het blijkbaar allemaal niet horen, ook niet toen de naam in de huidige naam Monument to the Dutch werd omgedoopt. Of de Thinktank er goed aan gedaan heeft de naam te veranderen, is de vraag. Het is een gemiste kans dat het relletje niet gedocumenteerd is en tot onderdeel gemaakt van de installatie. Leiden en de wereld hadden dan wat radicaler tegenover elkaar gestaan. Het verhaal van de Thinktank had er dan misschien wat minder sympathiek en lief uitgezien, maar het had wel de realiteit dichterbij gebracht en het had uitgenodigd tot verdieping. Het blijft nu gewoon bij een sympathiek monumentje.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Meelfabriek 06 Ghana ThinkTank

Het houten gebouwtje staat overigens niet op zich zelf. Ghana Thinktank heeft getracht in Leiden te onderzoeken wat de problemen zijn die daar zoal leven, daarbij zou het probleem tussen moslims en niet-moslims nogal eens ter sprake zijn gekomen. Hoe de aard van het onderzoek van de Thinktank precies was, wordt nergens vermeld, maar feit is dat de tegenstelling tussen moslims en niet-moslims in vrijwel alle Nederlandse kringen nogal vaak en graag op de spits gedreven wordt. Ghana Thinktank denkt in oplossingen en heeft mensen in andere landen en continenten de problemen van de Nederlanders eens voorgelegd. De aandacht van de reacties lag daarbij vooral op de genoemde religieuze tegenstelling. De antwoorden zijn, hoe oprecht ook, nogal voor de hand liggend, maar een oproep van Soedanezen in een Israëlisch detentiekamp (stel je voor: een groep mannen die de dictatuur van hun land ontvlucht zijn en asiel aanvragen in een land waar zij evenmin welkom zijn) is toch zeer ontroerend in zijn welgemeendheid, ongeacht de inhoud. Misschien is die welgemeendheid ook wel de inhoud.

Meelfabriek 07 Romuald Hazoumè

Meelfabriek 08 Romuald Hazoumè

Thinktank sluit nauw aan bij de installatie van Romuald Hazoumè uit Benin. Zoals Leiden in zijn academische en daarmee parallel lopende museale historie de wereld naar zich toehaalde, zo haalt Hazoumè de wereld naar een Beninese stad. Alleen is zijn manier niet die van verzamelen en laten zien, maar die van direct confronteren. Hij doet dat in dit project vanuit de fictieve non-gouvernementele organisatie Solidarité Béninoise pour Occidentaux en Péril (Beninese Solidariteit voor Westerlingen in Nood; NGO SBOP) waarin hij en een aantal collega’s in Cotonou collecteren voor arme blanken. Een aantal mensen in het publiek is verbaasd, immers, de blanken zijn toch rijk? In een aantal gevallen maken de collectanten duidelijk dat geven een daad van liefde is, want er zijn naast rijke blanken ook arme blanken en de blanken geven weinig om elkaar, zodat de liefde van Afrikanen moet bijdragen aan het welzijn van de arme blanken. Alsof dat niet genoeg was, viel de collecte op Valentijnsdag.

Meelfabriek 09 Romuald Hazoumè

Of het donatiegedrag van de Beninois nu zo bijzonder is, is maar de vraag, maar interessant zijn wel de discussies die ontstaan tussen de collectanten en de gevers. De presentatie van de video’s zelf draagt enigszins bij aan de sfeer, met een geïmproviseerd palaverhoekje en een gestalde fiets met collecte-jerrycans. Er worden veel jerrycans gebruikt, de symboliek daarvan doet zich raden: olie, waarvan zowel Afrikanen als Europeanen afhankelijk zijn, maar waar toch vooral de Occidentaux fors aan verdienen. Het geheel moet duidelijk maken dat een groot aantal Afrikanen ondanks het harde dagelijkse bestaan en de armoede toch bereid is uit liefde een bijdrage te geven. Dat heeft een ietwat moralistisch en nogal vertekenend trekje, want er zijn genoeg gelegenheden waarbij Afrikanen, als Europeanen, bepaald niet met liefde met elkaar omgaan, zowel in kringen waar de Afrikaanse macht en het Afrikaanse geld zit als in het gewone dagelijks leven in een Afrikaans land, nog afgezien van wat precies met “Afrikanen” bedoeld wordt. In dit geval moeten dat een aantal inwoners van Cotonou zijn. Het hilarische redt het geheel, want verder toont het niet veel meer aan dan dat er ook in Afrika, als elders in de wereld, vrijgevige mensen zijn die graag iets aan een goed doel willen geven. Maar voor sommige kijkers is dat misschien al een openbaring.

Meelfabriek 10 Brook Andrew

Jumping Castle War Memorial van Brook Andrew zou ook als moralistisch opgevat kunnen worden. Toch is daar meer aan de hand. Het zal de kijker spoedig duidelijk zijn dat dit niet gaat om een gewoon oorlogsmonument en het zal op het eerste gezicht sowieso verbazen dat het om een oorlogsmonument gaat. Het is juist die radicale tegenstelling tussen het plezier van een springkasteel, het wankele en weinig stoere van een opblaasobject en het ernstige zwart-wit, de plechtige zwarte figuur en de hangende schedels in de hoeken die de zaak vreemd maken. De abstracte zwart-wit-decoratie herinnert aan de patronen van de Australische Aboriginals en de met de armen geheven figuur herinnert aan de gebiedende standbeelden van Lenin, Stalin of dictators die zich op de zelfde zouteloze manier lieten vereeuwigen in brons of gesteente.

Meelfabriek 11 Brook Andrew

In de hoeken van de kasteeltorens hangen de schedels zacht met het springkussen mee te deinen. Een kasteel als westerse bouwvorm (hoewel er ver buiten Europa door niet-Europeanen ook kastelen zijn gebouwd), als architectuur van macht en rijkdom, de Australisch-inheemse decoraties, de schedels die voor iedereen duidelijk met de dood te maken hebben en de kale pathetiek van de zwarte figuur vormen een hybride combinatie van allerlei aspecten uit verschillende delen van de wereld. Op die manier kun je het niet alleen als een monument voor Australië zien, maar als een monument voor veel delen van de wereld waar veel mensen met voorouders uit verschillende windstreken leven. Die samenkomsten van verschillende volkeren zijn zelden harmonieus verlopen. Voor zover zij niet gepaard gingen met gewelddadige dominantie, zorgden vreemde ziektes er wel voor dat de plaatselijke oorspronkelijke bevolking gedecimeerd werd. Australië is daar zelf natuurlijk een sprekend voorbeeld van. Tot voor kort was het een officieel immigratieland. Dat is het in feite nog steeds, maar veel Australiërs schijnen dat liever niet te willen weten. De migratie waarmee Australië vandaag de dag te maken heeft, verloopt ook niet bepaald zonder slag of stoot. Dat niet-zonder-slag-of-stoot wordt zelfs benadrukt door het springkussen. Je kunt het springen op het kussen interpreteren als een gebrek aan respect voor al het leed en al die doden-door-dominantie, maar ook de idee van een dodendans zou daarbij op kunnen duiken met de meedeinende schedels.

Meelfabriek 12 Mona Hatoum

Andrews springkasteel staat buiten naast een van de monumentale gebouwen van het complex op een prachtige plek. Het zal van het weer afhangen hoe het werk zich gedraagt en hoe het de verbeelding aan het werk zet. Het werk van Mona Hatoum is ook uitstekend op zijn plaats in een verdieping van een van de gebouwen van het complex. Hatoums werk heeft de stilte van het binnen-zijn nodig. Haar werken kunnen er op het eerste gezicht uitzien alsof zij een eenzijdige boodschap te vertellen hebben, maar dat wordt juist door hun eenvoud teniet gedaan. Haar Prayer Mat (Bidmatje) vol met dicht op elkaar geplaatste spijkers en een kompas mag op het eerste gezicht een wat flauwe grap lijken, maar het geheel als object heeft ook iets mysterieus. Waarom staan de spijkers zo dicht op elkaar? Ze staan zó dicht op elkaar dat ze een nieuw oppervlak vormen; het idee van een spijkerbed voor een fakir is totaal afwezig en in de minder heldere verlichting van de ruimte van de Meelfabriek wordt het oppervlak zelfs raadselachtig flonkerend. Het harde van de spijkers kan als defensief opgevat worden, maar het oppervlak suggereert ook diepte, als iets bijzonders dat zichzelf tegelijk verdedigen moet. Het kompas kan daarbij een leidraad zijn.

Meelfabriek 13 Mona Hatoum

Hatoum weet steeds een persoonlijke lyriek te vermengen met algemeen herkenbare aspecten en die menging te materialiseren met alledaagse voorwerpen die ze tot bijzondere objecten en installaties omtovert. De presentatie van Hatoum is heel sober gehouden, met drie vloerobjecten (twee matten en een tapijtje) en een wandobject. In de ruwe omgeving van de oude fabriek wint die combinatie aan kracht en verstilling.

Meelfabriek 14 Batoul S'himi

Dat kan helaas niet gezegd worden van de butagasflessen en snelkookpannen van de Marokkaanse Batoul S’Himi, met als titel World under pressure. In de wanden van de flessen en pannen zijn de contouren van werelddelen en van het Midden Oosten uitgesneden. De referenties liggen wel erg voor de hand: de spanningen in de wereld en in en met het Midden Oosten, de positie van de vrouw etc. We kennen immers die zaken die de wereld onder druk zetten. World under pressure voegt daaraan niets toe. De metaforen zijn aardig, maar hadden een stapje verder gemogen.

Meelfabriek 15 Rivane Neuenschwander

Wereldproblematiek speelt ook een rol in het getoonde werk van de Braziliaanse Rivane Neuenschwander, maar zij heeft toch beduidend meer te bieden. In Contingent worden de continenten zoals we die kennen van wereldkaarten opgegeten door mieren en in Pangaea’s Diaries (Pangaea’s dagboeken) worden de continenten herschikt tot het oercontinent Pangaea. Neuenschwander biedt dramatisch kijkvoer. Contingent kan gezien worden als een uiting van ongerustheid over het opraken van de wereldreserves, niet zozeer door overbevolking als wel door overconsumptie. Dat geeft een melancholieke ondertoon aan een verder speelse en fascinerende video, waarin op de helft de continenten nog slechts gereduceerd zijn tot een archipel van drie eilanden. Zo verwordt de wereldkaart tot een detailkaart van terra incognita.

Minstens zo fascinerend is het veel kortere Pangaea’s Diaries waarin stukjes carpaccio in de vorm van onderdelen van de huidige continenten versleept worden – naar het lijkt door mieren, maar hoe de constructie precies verlopen is, is niet duidelijk – en worden samengevoegd tot Pangaea. Het gebruik van vlees laat de wereld zien als iets lichamelijks, dat uit elkaar gevallen is en samengevoegd wordt. De kleine mieren staan tegenover de grote landmassa’s. Het geheel laat de wereld zien op een ovale kaart, zoals die vaak gebruikt wordt om de bolvorm van de Aarde op het platte vlak zoveel mogelijk te benaderen. In dit geval is die ovaal het witte bord waarop de stukjes carpaccio liggen en waar de mieren werkzaam zijn. De donkere achtergrond laat de kaart als het ware zweven in het donker. Diaries kan wijzen op de lange periode van vervaardigen die de vrij korte maar bewerkelijke timelapse-video nodig heeft gehad. Dat doet weer denken aan de schema’s in boeken over het ontstaan en evolueren van de wereld; kleine, overzichtelijke schema’s die in werkelijkheid gaan over periodes van miljoenen jaren aan activiteit.

Meelfabriek 16 Tintin Wulia

Wie meer fysieke activiteit verkiest kan terecht bij Nous ne notons pas les fleurs (Wij merken de bloemen niet op) van de Indonesische Tintin Wulia. Wulia heeft perken met zonnebloemen aangelegd die volgens zichtbare aanwijzingen langzaam verplaatst kunnen worden. De perken zijn in de vormen van de continenten, die langzaam uiteendrijven van Pangaea tot heden, wanneer je deelneemt aan het werk. Achter het perk staan schermen die laten zien hoe het plantsoen veranderd is. Naast verplanten en aanplanten kun je ook gewoon de zonnebloemen water geven. Op die manier draag je zelf bij aan de zorg voor de wereld, misschien ook gestimuleerd door de titel, die erop wijst dat we vaak te weinig aandacht voor details op deze wereld hebben, inclusief de fraaie details die er zijn om mee te leven en van te genieten, maar ook onderhouden moeten worden. Ondanks de schermen met overzicht, is het jammer dat er niet een uitzichtpunt is waar vanaf je het plantsoen kunt overzien. Wie eerst de werken van Neuenschwander gezien heeft, kan misschien zelfs meer het hart ophalen aan dit werk en ook genieten van de bezoekers die tussen de perken doorlopen en af en toe een liefdevolle hand uitsteken.

Meelfabriek 17 Andrea Stultiens
Meelfabriek 18 Andrea Stultiens

Meelfabriek 19 Andrea Stultiens

Op die manier wordt ook duidelijk hoe de verschillende werken op elkaar inwerken wanneer je alles op je gemak bekijkt. Dat is echter niet in alle gevallen een voordeel. Wie na veel kijken en trappen beklimmen en afdalen door het complex aankomt bij de uitgebreide presentatie van de Nederlandse Andrea Stultiens, zal misschien niet meteen de moed op kunnen vatten om te onderzoeken waar haar verhaal nu eigenlijk over gaat. Er is een ware stortvloed aan tekst en plaatjes verspreid over de tafels waar geen beginnen aan lijkt. Stultiens’ project is gebaseerd op een lijst met beschrijvingen van beelden die een lokale Oegandese chief ooit opstelde rond 1930. Die beelden hadden een toekomstig geschiedenisboek van hem moeten illustreren. Stultiens ging aan de slag met Oegandezen en Nederlanders om die beelden alsnog te maken. Het werd een fascinerend en zeer uitgebreid project dat eigenlijk aparte aandacht vereist naast deze grote tentoonstelling. Het zou goed zijn als een van de musea in Leiden (of elders) een aparte tentoonstelling zou wijden aan Stultiens’ project.

Meelfabriek 20 Marjolijn Dijkman
Meelfabriek 21 Marjolijn Dijkman

Meelfabriek 22 Marjolijn Dijkman

De af en toe niet al te goede belichtingsomstandigheden spelen hier en daar ook een rol bij een wat lastige receptie van Stultiens’ project. Dat speelt helaas ook een te belangrijke rol in de presentatie van de eveneens Nederlandse Marjolijn Dijkman. De ruimte waar haar installatie Cultivating Probability te zien is, is noodzakelijkerwijs verduisterd omdat een groot videowerk deel uitmaakt van het geheel. Dijkman baseerde zich in haar objecten, sculpturen en haar video op dingen en zaken die te maken hebben met bezweringen en voorspellingen van de toekomst uit het Leidse Museum Volkenkunde en het Afrika Museum in Berg en Dal. Het geheel is intrigerend geworden. De video waarin handgebaren ook een bezwerende functie hebben, zuigt als het ware de aandacht naar zich toe en bepaalt, ook door het bijbehorende geluid, de sfeer van de presentatie. In de ruimte staan en liggen allerlei zaken die des te fascinerender zijn, omdat Dijkman veel vormen vertaald heeft naar een ander materiaal of naar een vereenvoudigde vorm. Helaas liggen en staan deze objecten in een hier en daar al te spaarzaam verlichte ruimte. Dat verhoogt misschien de mystiek van het geheel, maar dat heeft ook iets gemakzuchtigs: doe het licht uit en het wordt vanzelf mystiek. Het verhindert dat de verschillende onderdelen in hun materialiteit voldoende tot hun recht komen. Nu krijg je al te gemakkelijk de indruk dat de objecten wellicht niet de mystiek bezitten die zij in het duister lijken te hebben. Misschien is dat ook de bedoeling, of misschien moeten zij daar staan en liggen om de bezwerende handbewegingen te ondergaan, maar overtuigen doet het daardoor niet.

Meelfabriek 23 Tsang Kin-Wah
Meelfabriek 24 Tsang Kin-Wah
Meelfabriek 25 Tsang Kin-Wah

Dat het duister niet zomaar mystificeert maar een eigen rol kan spelen, blijkt onder meer uit een van de hoogtepunten van de tentoonstelling, The Fourth Seal (Het Vierde Zegel) van de Chinees Tsang Kin-Wah. De opening van het vierde zegel staat beschreven in Openbaring 6: 7-8 als onderdeel van de Apocalyps, het einde van de wereld. De sfeer van die regels wijst al duidelijk op de sfeer van Tsangs werk: En toen Het [ het Lam, BP] het vierde zegel geopend had, hoorde ik een stem van het vierde dier, die zeide: Kom en zie! En ik zag, en ziet, een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was de dood; en de hel volgde hem na. En hun werd macht gegeven om te doden tot het vierde deel der aarde, met zwaard, en met honger, en met den dood, en door de wilde beesten der aarde. Dat voorspelt niet veel goeds.

De ruimte van Tsangs werk is aanvankelijk verduisterd, terwijl er een of twee bewegende korte zinsneden oplichtend, als slangen kronkelen over de vloer waarop je staat. Op het eerste gezicht heeft dat iets onrustbarends maar ook zelfs iets vertederends, die kleine, korte kronkelende zinnetjes. Voordat je het weet, komen er een paar bij en de woorden blijken allemaal met angst, dood en andere naargeestige zaken te maken te hebben. Er komen er meer en meer en ze kronkelen rond en over je heen, tot je in een oplichtende brei van snel rondkronkelende, inmiddels onleesbare zinnen staat. Wat die zinnen inhouden, kun je dan wel raden. In feite vormen de woorden en zinnen de angsten die we hebben, niet zo zeer voor de dood zelf, als wel de pijn waarmee die gepaard kan gaan en de angst voor het onverwachte waarmee de dood ons kan verrassen. Tsang toont die angst als iets dat steeds bij je aanwezig is, als woorden of een zinsnede die je liever niet gebruikt, maar die steeds als een slang of een worm in je kronkelt en je handelen meer kan bepalen dan je lief is. Op een gegeven moment krijgt de macht van het woord de overhand en in een nog later stadium is de gehele vloer verlicht en zijn de woordslangen tot één egale lichtgevende massa geworden. Je zou daar letterlijk van Verlichting kunnen spreken. De angst is overwonnen door haar beleefd te hebben, waarna het verhaal weer opnieuw begint. De installatie heeft een bijna morbide aantrekkingskracht.

Meelfabriek 26 Tsang Kin-Wah

Er is nog veel meer te zien, maar het zou te ver voeren hier alles te bespreken. Alles bij elkaar kan gesteld worden dat de tentoonstelling er een van wisselende kwaliteit is, ondanks de klinkende internationale namen. Daar staat tegenover dat de expositie als geheel wel geslaagd is; door de wijze van exposeren wordt de Meelfabriek bijna een metafoor voor de wereld zelf. Nu ja, bijna, in ieder geval van de wereld van de verschillende internationale kunstenaars, die als de mieren van Neuenschwander over de globe trotten. Het oude fabriekspand, ondergekalkt met opmerkingen, kreten en wilde decoraties, gaat in een aantal gevallen probleemloos over in de getoonde installaties of vormen er het woelige decor van. De wereld is oud en afgewerkt, maar ook vitaal en vol kleur en communicatie. Zelfs de bordjes, die waarschuwen niet te leunen tegen de houten balustrades en hekken, krijgen de betekenis voorzichtig te zijn met die wereld.

Meelfabriek 27 Ghana ThinkTank

Bertus Pieters

Zie ook: http://www.volkskrant.nl/recensies/global-imaginations-is-grappig-en-confronterend~a4118203/

http://www.artslant.com/ew/articles/show/43540

http://jegensentevens.nl/2015/07/pictured-169/

https://villanextdoor.wordpress.com/2015/08/24/global-imaginations-the-meelfabriek-leiden/

http://www.lost-painters.nl/global-imaginations/

Dreaming of Africa #23

zambia 033Worstboom (Sausage tree, Kigelia, https://en.wikipedia.org/wiki/Kigelia ), tussen Monze en Mazabuka, Zambia.

zambia 034Vrucht van de worstboom.

zambia 035Baobabs (https://en.wikipedia.org/wiki/Adansonia ) bij Ingombe Ilede (https://en.wikipedia.org/wiki/Ingombe_Ilede), Siavonga, Zambia.

zambia 036Baobabs in de buurt van de zelfde plek.

(Klik op de plaatjes voor een vergroting)

The Bank of Hoarding #6

06 Noah's Waiting aNoah’s Waiting.
Copyright Bertus Pieters 2012/2015
Klik op het plaatje voor een vergroting / Clik on the picture to enlarge
Klik hier voor meer collages / Click here for more collages

Contemplatief en geluidloos. Pierre Derks: Mind Your Step, LhGWR, Den Haag

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

De openbare ruimte wordt vooral gebruikt om van punt A naar punt B te komen. Alleen al de formulering van deze openingszin heeft iets algemeens: “de openbare ruimte wordt (…).” Dat houdt in dat die openbare ruimte ook een zekere anonimiteit moet uitstralen om zich door iedereen te kunnen laten gebruiken, dusdanig dat de gebruikers zowel hun individualiteit als hun groepsgedrag er kunnen vieren. Voor de presentatie Mind your step van Pierre Derks bij Lief hertje en de Grote Witte Reus (LhGWR), die bestaat uit een zevental werken, heeft Derks steeds locaties uitgekozen die neutraal ogen, vrij van reclame en grafiti. Tegen deze anonieme, stille coulissen bewegen de mensen zich individueel of in kleine groepjes.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

In 26 Miles bestaat de achtergrond zelfs alleen uit de lucht. Dat werk streeft naar een essentie van de idee van Mind your step. Mansportretten in profiel worden in elkaar vervloeiend getoond terwijl zij gezamenlijk van links naar rechts bewegen in het vlak. Ieder hoofd is anders, heeft een eigen karakter, maar de mannen zijn schijnbaar allemaal met hetzelfde bezig. Gezien de titel zijn ze een marathon aan het lopen. Ze zijn allemaal in meer of mindere mate bezweet en bij een aantal puilen de aderen uit. Met zijn allen doen deze heel verschillende types hetzelfde en bewegen als één organisme van links naar rechts. Ieder individu wil voor zichzelf die marathon gelopen hebben en aan zijn levensloop als teken van de eigen identiteit toevoegen. Het individuele streven, het bouwen aan en vervolmaken van de eigen individualiteit wordt iets massaals. Het is die spanning tussen individualiteit en massa waar het in deze presentatie om gaat.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Iets vergelijkbaars gebeurt ook in andere werken, met dien verstande dat de openbare ruimte er als een tastbare speler bij aanwezig is, stom maar betekenisgevend aan wat de mensen doen. Zo is in Exodus  (zie Vimeo-filmpje onder aan artikel) de bestrating de ondergrond waarover mensen met reistassen op trolleys zich spoeden van rechts naar links. Het gaat overwegend om vrouwen met weinig gevulde koffertjes die blijkbaar allemaal een zelfde doel voor ogen hebben, maar verschillend gebouwd, gekleed en gekapt zijn. Zij lopen als mensen die praktischerwijs van A naar B moeten: doelgericht, niet bijzonder gehaast maar ook niet wandelend over een bakstenen plaveisel met een fraai zich herhalend patroon, zoals iedereen dat wel kent. Dat patroon, dat ook diagonaal van rechts naar links wijst, herhaalt zich in de gang van de vrouwen, die, hoe verschillend ze ook zijn, toch ook een beeld van herhaling oproepen, en ook de video-loop herhaalt zichzelf natuurlijk voortdurend.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Een andere regelmaat in de achtergrond zit in Train waarin de camera langzaam langs de ramen van een dubbeldekkertrein gaat. Alleen of in kleine groepjes zoeken de passagiers een plaatsje in de coupé of zitten daar al en doen wat mensen in die situatie gebruikelijk doen: ze proberen het zich voor het oog van de wereld zo comfortabel mogelijk te maken in een vreemde combinatie van zich terugtrekken in zichzelf en zich open stellen voor de rest van de wereld wanneer de sociale conventies dat gebieden en zich er tegelijkertijd van bewust dat al die andere mensen hen kunnen zien. Daar komt nog een ander aspect van fotografie bij kijken – want in feite kijk je hier naar bewegende fotografie – : het voyeurisme van de kijker. Je kijkt naar die individuen, herkent hun individualiteit – misschien heb je zelfs je voorkeuren – maar je hebt die individuen ook weer onmiddellijk vergeten wanneer de ramen waarachter de passagiers zitten aan het oog onttrokken worden. Het onderscheiden van de passagiers leidt tot een korte herinnering en het enige wat op den duur overblijft is dat er mensen, onderdelen van een anonieme massa, zaten in die trein.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Het voyeurisme wordt misschien wat pijnlijker bij 4 Wheelers, waarin automobilisten steeds op de zelfde plek stilstaan, misschien voor een stoplicht. De camera staat precies op de hoogte van de ramen van de auto’s waarachtig je de chauffeur ziet zitten. De achtergrond is weer anoniem en geometrisch. De automobilisten zijn uiteraard totaal verschillend, maar allen teruggetrokken in het idee van privacy dat een auto nu eenmaal geeft. Alleen zijn, als automobilist achter het stuur, kan het idee van totale intimiteit en eigenheid geven. Toch doen die mensen allemaal hetzelfde, ze kijken allemaal wat er vóór hen gebeurt, kijken soms even opzij, brengen soms de hand even aan het gezicht en allemaal hebben zij één streven: vooruitkomen. Als kijker/voyeur heb je hier meer de gelegenheid de individuen in je op te nemen en de herinnering aan de geziene mensen zal misschien langer beklijven dan bij Train, maar er is ook een ander manier van herinneren.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Die wordt door Derks visueel gemaakt in Escalator en 2 Wheelers. In beide video’s zorgt Derks ervoor dat de camera de herinnering zelf vastlegt. Tegelijkertijd zorgt hij ervoor dat je je de individuen zelf niet zal herinneren. In Escalator zijn het vooral de sequenties van nabeelden die achtergelaten worden door de personen die zich op de roltrap begeven. Die nabeelden trekken dusdanig de aandacht dat zij de individualiteit bepalen van de personen op een manier de je als kijker niet gewend bent. De nabeelden trekken bovendien fraai langs de efficiënt regelmatige tegeltjeswand en de personen bewegen als schimmen achter de rode stang in de voorgrond die, als de autoramen in 4 Wheelers en de treinramen in Train, afstand scheppen tot de kijker en het gevoel voyeur te zijn bij de kijker benadrukken. Toch heb je hier niet het gevoel de voyeur van het intieme leven van argeloze mensen te zijn. De nabeelden zorgen voor iets intrigerenders dan de individualiteit van de voorbijgangers.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

In 2 Wheelers zorgt de montage er vooral voor dat de herinnering de kans niet krijgt. Als geestverschijningen duiken de fietsers op maar veranderen ook meteen als ze verschijnen en dat alles in snel ritme. De individualiteit van de protagonisten is niet meer te kennen of te volgen. Je kunt die individualiteit alleen maar constateren, meer niet. Het werk doet wat denken aan de schilderijen van de Italiaanse futuristen van ongeveer een eeuw geleden, behalve dat Derks niet de bewegingen in het mechaniek van de fietsen en de fietsers laat zien maar wel de beweging van het constante verschil in individualiteit.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Alle werken in Mind your step hebben hun eigen dynamiek. Zij bevinden zich in het gebied tussen film en fotografie maar neigen toch het meest naar fotografie in een tendens waarin fotografen hun beelden steeds vaker laten bewegen. Derks’ werken hebben de aandacht van het kijken, het lezen van een foto nodig. In de huidige presentatie bij LhGWR kan die aandacht ruim gegeven worden. Geen gedoe met koptelefoons die het niet doen, want de video’s zijn prettig geluidloos (zoals het een goede foto betaamt) en met zitjes om je te verdiepen in wat je ziet, waardoor het contemplatieve aspect van de video’s ook benadrukt wordt.

Mind your step / Exodus, Pierre Derks from Pierre Derks on Vimeo.

Bertus Pieters

Zie ook: https://villanextdoor.wordpress.com/2015/08/15/pierre-derks-mind-your-step-at-lhgwr-the-hague/

De stilte van de schildpad. Stille, stomme getuigen…, A Gallery named Sue, Den Haag

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

À ce point de son effort, l’homme se trouve devant l’irrationnel. Il sent en lui son désir de bonheur et de raison. L’absurde naît de cette confrontation entre l’appel humain et le silence déraisonnable du monde.*

(Albert Camus, Le mythe de Sisyphe, p. 44-45)

Ongeveer een jaar geleden stelden een aantal Vlaamse kunstenaars werk tentoon bij Quartair in Den Haag. De review daarover op dit blog had als titel De schone ontreddering. Die titel zou opnieuw kunnen gelden en niet alleen omdat een van de toenmalige exposanten, Anton Cotteleer , ook weer deelneemt aan de huidige tentoonstelling Stille, stomme getuigen… in A Gallery Named Sue (de tentoonstelling is een satelliet van de manifestatie Vormidable op het Lange Voorhout en in Museum Beelden aan Zee; zie ook hier). Zaken die lijken te zijn zoals ze zijn, worden aan het wankelen gebracht door de werken van, naast Cotteleer, Ruben Bellinkx, Ignace Cami en Jonas Vansteenkiste. Volgens Albert Camus (1913 – 1960), die het absurdisme voorzag van een theoretische onderbouwing naast het existentialisme, is het absurde het conflict dat ontstaat waar de mens een verwachtingspatroon heeft ten aanzien van de wereld, terwijl de wereld volslagen onverschillig is ten aanzien van die verwachtingen. Belgische kunstenaars lijken een speciale antenne te hebben voor het absurde.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Neem het videowerk The Table Turning van Bellinkx waarin vier schildpadden ieder gebonden zijn onder een tafelpoot van dezelfde tafel. Het absurde treedt hier op een aantal verschillende manieren op. Daar is de idee van een tafel die zich min of meer naar willekeur verplaatst. Er zit geen logica in die verplaatsing in die zin dat er niets is voorgeprogrammeerd of berekend; er is geen vast beredeneerbaar patroon, hoezeer je dat misschien ook zou willen ontdekken. Het gaat ook niet om een seance met een bewegende tafel, hoezeer in vroeger tijden hieruit ook door helderzienden bepaalde conclusies getrokken hadden kunnen worden – en misschien zijn er nog steeds mensen die een bericht lezen uit deze video. De schildpadden bewegen zich puur voort omdat zij dat kunnen en wellicht ook moeten. Misschien hopen zij door te bewegen ook verlost te worden van het ding op hun rug, maar zij zijn stil, zij zeggen er niets over. Ze spreken geen oordeel uit, ze vragen niet om hulp en ze spreken ook niet onderling om hun genoegen of ongenoegen uit te spreken. Ze hebben je helemaal niets te zeggen, hoe geobsedeerd of bevreemd je ook kijkt naar de video’s en hoe graag je ook betekenis wil zien in het geheel.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

De richting wordt bepaald door de sterkste schildpad of schildpadden, maar het is niet duidelijk welke de sterkste is, zo min als duidelijk is waarom die sterkste dan een bepaalde kant op wil. De actie voltrekt zich langzaam, bedachtzaam en zonder agressie. In dat laatste schuilt alweer iets absurds, want die bedachtzaamheid is een kwalificatie die bij de kijker op kan komen, maar in feite zijn schildpadden niet aanwijsbaar bedachtzaam. De schildpadden lijken zowel hulpeloos als ernstig, maar in hoeverre zijn zij minder hulpeloos zonder tafel, want waarmee zouden zij geholpen moeten worden? Als kijker kun je alleen kijken, zonder dat je antwoord krijgt op die vraag. Zoals Camus al aangaf: de wereld blijft stil bij de vragen die je stelt, bij het gevoel dat je als kijker hebt bij het aanschouwen van die krabbelende schildpadden. Het schouwspel voltrekt zich voor je ogen, maar je kunt er niets aan doen, want het gebeurt op een filmpje. Door de projecties op twee wanden in de verduisterde kamer kun je het idee hebben deel uit te maken van de handeling zonder te kunnen ingrijpen – eigenlijk zoals die schildpadden zelf – zoals je dat gevoel kunt hebben in een droom: je bent erbij en kijkt ernaar, maar je kunt er niets aan doen. De schildpadden hebben niets aan jouw gevoelens, want zij zijn een projectie en misschien wel de projectie van je eigen machteloosheid.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

De wereld van Ignace Cami is een specifiek Vlaamse: zo laat hij je op de trap naar de galerie al begroeten door een Vlaamse leeuw met een sansevieria op de rug. Zo Vlaams als een frietenkot, zou je denken, maar de naam van het werk is Exoten. De leeuw is immers niet een specifiek Vlaamse soort – zo min overigens als een Nederlandse – en de sansevieria werd ooit door Belgen meegenomen uit het voormalig Belgisch Kongo – waar de leeuw trouwens ook nog ternauwernood in het wild voorkomt – en belandde overmatig in de Belgische vensterbanken als teken van huiselijkheid . Ook verder is er wat vreemds met deze leeuw. Om te beginnen kijkt hij om, dusdanig dat hem de nek omgedraaid is, of omdat hij in consternatie naar de sansevieria kijkt. Verder ziet hij er wat schameltjes uit, verdeeld in stukken die wat slordig aan elkaar gezet zijn. Hij mist oren en staart, evenals de haren, waarvan zowel de heraldische als de echte leeuwenkater toch altijd zo kwistig voorzien zijn. Om maar te zwijgen van het gebrek aan een vurig rode tong. De sansevieria in potaarde benadrukt nog eens de krakkemikkigheid van het geheel. En wederom, wat er aan de hand is, is in feite onverklaarbaar. Het beeld bevat humor, maar waarom? Wat is de grap en wat is de pijn? Afgezien dat grappen beter niet verklaard kunnen worden, doet de grap verklaren misschien pijn, vooral wanneer je Vlaamse hart al te hartstochtelijk klopt. Het gaat dan kloppen van Belgische symbolen van ver buiten België. En die pijn is absurd, want wordt door geen doorn of wapen veroorzaakt, is niet fysiek en de wereld blijft er des te onverschilliger onder. Als Nederlander kijk je naar een stuk retorica, waar je dichtbij staat – als bij de schildpadden van Bellinkx – waar je misschien zelfs iets over zou willen zeggen of vragen, maar de situatie blijft er onverschillig onder en de leeuw heeft letterlijk zijn tong verloren maar draagt de exotische kleinburgerlijkheid met zich mee.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Wensconstructies: Mythe I heeft, ondanks zijn kleinere formaat en compactere uiterlijk, allerlei tegenstrijdigheden in zich. Een zwaard wordt gepresenteerd als een fossiel in barnsteen. Maar is het een zwaard? Een zwaard heeft historisch – en niet zonder reden – een kruisvorm. Het fungeerde als een kruis van gerechtigheid. Alleen, dit zwaard is gemaakt van sansevieriabladeren. Wéér die sansevieria en nu als het wapen van christelijke gerechtigheid. De eigengereide, historische rechtvaardigheid verworteld met de net zo eigengereide, knusse huiselijkheid. Een ieder die zonder twijfel strijdt voor gerechtigheid kan zich door dit werk aangesproken voelen en voelt misschien weer dezelfde pijn als bij het kijken naar Bellinkx’ schildpadden.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

De beelden die Anton Cotteleer vorig jaar in Quartair toonde, vielen op door het gebruik van de zacht uitziende oppervlakken, amputaties en het gebrek aan verwondingen die daar normaal gesproken de resultaten van zouden moeten zijn. Zo heeft ook Proberen een goede ganzenhouder te zijn een zachte kleur en een zacht, viltig oppervlak. Tekenen dat pijn en wreedheid ver weg zijn, maar ook hier zijn amputaties toegepast. Alleen wáár precies is niet helemaal duidelijk. Het beeld is verwarrend. De ganzen hebben rode snavels als de tamme, witte ganzen op het oude platteland of in sprookjes. Toch is dit beeld geen simpel verhaal van een oude ganzenhoedster uit de goede en vervlogen tijden. De titel spreekt ook van een ganzenhouder, niet van een –hoeder. Het trachten een goede ganzenhouder te zijn is duidelijk geen kleinigheid: het gevaarte, de torso met de ganzen, dreigt topzwaar om te vallen in een gedekte tafel die daartoe al mallen heeft, blijkbaar om het eenmaal gevallen geheel goed te kunnen laten liggen. Daarmee zou je ook kunnen concluderen dat de gedekte tafel juist de ganzenhouder is waarvan de titel rept. Wie nog beter kijkt, zal de weg kwijtraken: het omvallende, zachtmoedig gekleurde, viltige volume heeft bij nader inzien maar een heel flauw herkenbare vorm: het lijkt op veel – een torso, een beeld, een sierpilaar, een lichaam met billen – maar het is niet nader te definiëren en het is maar goed dat de ganzen opvallend gekleurde snavels hebben anders waren zij niet te onderscheiden van het vallende volume. Verder zal de gedekte tafel nauwelijks troost bieden, of het mag de troost zijn dat de tafel gedekt is, klaar voor ontvangst, zacht beschermd tegen wat komen gaat, of de hardheid bedekkend.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ook een ander, kleiner beeld met twee grote hoofden, gepresenteerd op een schijnbaar te klein tafeltje met kleedje, het geheel gehuld als in een schutkleur in het opgeruimd vrolijke oranje met ruiten van het kleedje. Alle burgerlijke verzachting blijkt des te meer het wrede van mogelijke onthoofding te tonen. Een ingeburgerd idee van de schoonheid van gebeeldhouwde portretkoppen en van de gezapigheid van een vrolijk en verdoezelend tafelkleedje, vermengen zich tot de zachte wreedheid van het absurde.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Naast deze beelden toont Cotteleer ook een installatie die een ander aspect van zijn werk toont. Cotteleer is hier explicieter in zijn uitgangspunten: de tekenen van rijkdom en quasi-rijkdom die de armoede van het bestaan moeten verhullen. Trofeeën, bont, decoratieve exotica en huiselijke kitsch staan, liggen en hangen geïsoleerd van elkaar op en aan het groen dat herinnert aan ordelijk geschoren, groene gazons. Alles ademt nep en sentimentele waardeloosheid die de pijn van het dagelijks leven moeten verdoezelen maar in feite daardoor juist blootleggen. Het is dezelfde pijnlijke absurditeit van de willoze maar toch bewegende schildpadden van Bellinkx.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Jonas Vansteenkiste toont ondermeer een aantal huizen die als een schedeldak gelicht worden, maar je kunt ze ook beschouwen als gapende openingen die uitnodigen om binnen te schuilen tegen wat de buitenwereld allemaal brengt. Deuren zijn niet erg zichtbaar in de huizen en dat mag al als een teken van onheil opgevat worden. De ideaal witte hekjes, misschien niet eens om het territorium af te bakenen als wel gewoon om mooie witte hekjes te hebben bij je huis, een paar kinderschommels, een ideaal groen gazon en daarin de even ideale houten huizen die als muizenvallen openstaat en bij het dichtklappen alle ideeën van vrijheid terugbrengen tot de beperktheid van het schedeldak en het duister van het ik. De wensdroom van de naar tevredenheid snakkende mens wordt ook een absurditeit. Zelfs het schommelrek, toch eigenlijk een symbool van kinderlijke levenslust, heeft iets benauwends met die autobanden en die gedraaide kettingen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Elders komt een huis tot leven en transformeert zich onder het schijnsel van een lamp, misschien wel onder invloed daarvan. Je woonst, dat waarop je het meest moet kunnen rekenen, je bescherming tegen weer en wind, de plaats om je in terug te trekken wanneer je dat wenst, de plaats die je vertrouwd is, lijkt hier zomaar een eigen leven te leiden.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

En wat te denken van al die huisjes die als grauwe briketten op een hoop liggen bij de haard? Als bij de andere kunstenaars heeft het absurde van deze werken niets zwaars, maar eerder een lichtvoetige ironie. De titel van de tentoonstelling Stille, stomme getuigen…, hoe goed getroffen ook, duidt in feite alleen op het deel van het absurde waar de wereld onverschillig zwijgt. Dat valt samen met het moment dat de mens zijn verlangen naar geluk en reden projecteert op de wereld en die momenten zijn er te over bij deze werken. Het blootleggen van het absurde is niet alleen een kwestie van harde ironie en relativering zoals dat hier te lande nogal eens bedreven wordt. Lachen om de absurditeit van wereld, nationaliteit en samenleving is één ding, de pijn voelen die daar ook bij hoort, een esthetica toepassen die daarmee samenvalt en onderdeel wordt van het absurde en die niet simpel wegschatert of –schreeuwt, dat lijkt in zijn verfijning iets dat meer hoort bij de Vlaamse kunst dan bij de Nederlandse. Er lijkt geen wens bij deze Vlaamse kunstenaars een nieuwe logica te bereiken via het absurde (de wens botst immers met de wereld), in tegendeel, het irrationele van het absurde wordt geheel omarmd. Onder je voeten beweegt de wereld zich als Bellinkx’ tafel die voortbewogen wordt door schildpadden.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Bertus Pieters

* Op dit punt van zijn inspanning, bevindt de mens zich voor het irrationele. Hij voelt in zich zijn verlangen naar geluk en reden. Het absurde wordt geboren uit deze confrontatie tussen het menselijk appel en de onredelijke stilte van de wereld.

Zie ook: https://chmkoome.wordpress.com/2015/06/08/stille-stomme-getuigen/

https://villanextdoor.wordpress.com/2015/08/13/stille-stomme-getuigen-silent-dumb-witnesses-a-gallery-named-sue-the-hague/

Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.

Doe mee met 26 andere volgers

%d bloggers op de volgende wijze: