Skip to content

The Bank of Hoarding #7

Laurence’s Last Meal.
Copyright Bertus Pieters 2012/2015
Klik op het plaatje voor een vergroting / Clic07 Laurence's Last Meal ak on the picture to enlarge
Klik hier voor meer collages / Click here for more collages

Het ware karakter. André Kruysen bij Galerie Ramakers, Den Haag

André Kruysen 01

Moderne architectuur staat in alle bewoonde gebieden van dit land. Het staat er in alle vormen en maten en het is daarmee een belangrijke bekleding van het Nederlandse landschap. Het modernisme heeft allerlei vormen van architectuur mogelijk gemaakt, van de meest trieststemmende bedrijfsparken tot kekke postmoderne kolossen. Een gebouw is ook een beeld dat een bepaalde boodschap uitdraagt. Een gebouw in de modernistische traditie ademt efficiëntie en ambitie maar ook een vorm van conservatisme. Immers, als zo’n gebouw er eenmaal staat, geeft het ook een beeld van een voldongen feit dat de sfeer van de omgeving bepaalt. Het is een vertrouwd, onveranderlijk en daarmee conservatief beeld geworden. Het gebouw is een holle sculptuur geworden waarin in- en uitgelopen kan worden, waarin en waar omheen mensen hun dagelijkse of ondagelijkse zaken doen en waarlangs het dagelijks licht strijkt. Het is een sfeerbepalende sculptuur die aan menselijke eisen moet voldoen. Het is daarmee een soort uitwendig huisdier geworden, dat, ondanks dat het biologisch niet leeft, verzorgd moet worden om zijn feitelijkheid te blijven bewijzen. Op het moment dat een gebouw in onbruik raakt of minder goed of niet verzorgd wordt, lijkt het echter juist te gaan leven. Het is in deze dagen van moedwillige en grootschalige vernieling van steden in het Midden Oosten misschien wat navrant om te zeggen, maar het is of de ware aard van een gebouw pas helder wordt, wanneer het ernstige sporen van slijtage gaat tonen. Dat geldt voor de buiten- en binnenkant van een gebouw. Zo krijgt het licht van buiten uit meer de gelegenheid het karakter van het gebouw te belichten. Een gebouw kan er vriendelijker, onvriendelijker of zelfs boosaardiger van worden. De efficiëntie en ambitie zijn doorbroken en een karakter wordt letterlijk belicht, zoals voorheen alleen de buitenkant of de façade belicht werd. Ruimte krijgt pas karakter wanneer je haar inperkt en dat karakter wordt pas duidelijk door de werking van het licht.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

André Kruysen doet onder meer sculpturale ingrepen in architectuur die daarmee een soort “waar” of alternatief karakter van die architecturale ruimte laten zien, zoals slijtage of ravage dat ook kunnen doen. De huidige ingreep die hij gedaan heeft in Galerie Ramakers – Ramakers heeft Kruysen de vrije hand gegeven – , construeert en deconstrueert daarmee tegelijkertijd. De galerieruimte is in de eerste plaats een utilitaire ruimte: wanden en vloer zijn praktisch en kaal en er komt onder meer licht van boven ter ondersteuning van het kunstlicht. Het is een modernistische ruimte in dat er geen versieringen of andere inefficiënte buitensporigheden in te bespeuren zijn. De rechtlijnige idee van deze ruimte is door het modernisme mogelijk gemaakt. Dat is aanleiding voor Kruysen om het licht opnieuw naar binnen te brengen. Op het eerste gezicht hebben de ingrepen van Kruysen soms iets weg van een ravage. Zo ook hier. De ruimte lijkt te imploderen onder haar ware aard en die aard wordt aan de dag gelegd door het licht. Dat licht komt, deels van buiten vóór en achter uit de galerie en van boven. In het midden van de ruimte waar de installatie is gemaakt wordt geen gebruik gemaakt van kunstlicht. Het daglicht van boven is gedeeltelijk blauw gemaakt, zodat niet alleen het licht zelf maar ook de kleur van de hemel zelf de ruimte in dringt. Het materiële deel van de installatie heeft iets weg van een modernistische nachtmerrie van Bernini. Als in een beeld van die barokkunstenaar bij uitstek is de beweging hier stilgezet juist op het moment van een soort val. In Bernini’s tijd gold het weergeven van een snapshot in dode materie als een huzarenstukje waarvan iedereen de mond openviel. Men was immers niet gewend aan fotografie of het stilzetten van een film. Ook Bernini gebruikte daarbij het licht dat, in zijn geval, langs het marmer gleed of glinsterde waardoor in het beste geval de hele ruimte in beweging leek te komen. Bij Kruysen behoeft het licht echter niet, als bij Bernini, de mystiek van mythologie of religie te verhogen. Het is de rechthoekigheid van het modernisme zelf die de drukte veroorzaakt. De ingreep is zowel een ontregeling van de ruimte, als het naar binnen dringen van licht van buiten, deels gefilterd tot blauw.

André Kruysen 04
André Kruysen 05

Ook in andere veel kleinere, en veel minder tijdelijk bedoelde werken houdt Kruysen zich bezig met de relatie tussen sculptuur en architectuur. Het gaat hem er duidelijk niet om, om een aardig beeld te plaatsen in een ruimte. In bijvoorbeeld Nature loves modernism III zit een minuscuul figuurtje op de rand van het plateau waar de sculptuur op staat. In feite creëert Kruysen daarmee een alternatieve ruimte als in een architectonisch model. Aanvankelijk kun je de sculptuur zien als een object van enige rechthoekige, modernistisch geïnspireerde, grijze onderdelen met daar overheen een natuurlijke woekering, maar het kleine figuurtje zet alles plotseling in een ander perspectief. Wat nu als die grijze onderdelen geweldige rechthoekige pilaren waren, of de fictieve onderdelen van een modernistisch gebouw in verhouding tot het kleine figuurtje dat met zijn rug naar het geheel zit? De overwoekering is dan reusachtig en geeft vorm aan de rest van de architectuur die lijkt te ontbreken. Ze ontkent alle efficiëntie en ambitie en ook trekt ze de feitelijkheid van de constellatie in twijfel: weg modernisme! De onderdelen staan er nog, de geest is weg. Het figuurtje zit er met de rug naar toe. Weet het niet wat er zich achter hem is te zien, of zijn het juist de ideeën van het figuurtje zelf? Zo’n figuurtje betrekt de kijker onwillekeurig bij het werk en op die manier wordt de sculptuur achter het figuurtje automatisch de gedachte van de kijker, wanneer die zichzelf vereenzelvigt met het figuurtje.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
André Kruysen 07
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Dat principe werkt ook in I like modernism, modernism likes me. Wederom is daar een wat groter maar nog altijd klein figuurtje, deze keer een vrouw, voor een bouwwerk dat hoog achter haar oprijst. Hoog achter haar steken staken uit een modernistische, geometrische constructie. In de hoogte bevindt zich een horizontaal vlak. Een omhoog gerezen dak, een springplank of – wat macaberder gedacht – een mislukte guillotine? Het stuk doorzichtig plastic geeft nog een extra dimensie aan het witte geheel waar het licht gulzig langs strijkt. Het doorzichtige plastic werkt anders, gaat anders met licht om dan het wit gelakte hout. Het geeft reflecties en bewegingen weer als je als toeschouwer om het werk heen beweegt. De vrouwenfiguur is wit geschilderd als de rest van het werk en is als zodanig meer opgenomen, onderdeel geworden van het werk dan het figuurtje in Nature loves modernism III. Wederom dringt zich de gedachte op of het de ideeën van de vrouw met haar handtasje zijn die achter haar te zien zijn en bijgevolg die van de kijker zelf. In feite lijkt hier iets extremers gebeurd te zijn dan in de tijdelijke, grote installatie. Het karakter is als het ware verrezen uit een modernistische basis. Een karakter vol onzekerheden en ook van een zekere ongenaakbaarheid,.zoals een ruïne er ongenaakbaar uit kan zien. Het geheel kan ook een ruïne zijn van een hoge bebouwing. Daar dringt het “ware” karakter van moderne architectonische vormen zich weer op. Het wordt door het wit vanzelf aan het licht gebracht terwijl de vrouwenfiguur er met de rug er naartoe in opgenomen wordt.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Stel het eens andersom voor en verbeeld je dat je een dergelijk nietig figuurtje bent als onderdeel van de tijdelijke installatie. Je kunt je dan afvragen of het jouw idee, jouw visioen is dat je daar voor je ziet, waar je omheen kunt lopen of onder kunt staan. Natuurlijk is het in eerste instantie Kruysens idee, maar door de kijker de mogelijkheid te geven zelf onderdeel te worden van het werk – zoals een architect dat doet met een gebouw – krijgt die kijker ook zelf een idee over de ruimte waarin hij/zij staat. Het licht, het blauwe en het witte, schijnt ook langs de kijker. Kruysen reflecteert op meer aspecten van het 20ste-eeuwse modernisme in de kunst, dan alleen op de geometrie en de architectuur. Je vereenzelvigen met de figuurtjes in de twee bovengenoemde werken lijdt al tot bijzondere gedachtesprongen. Jezelf als onderdeel zien van een kunstwerk is een logische volgende stap. Je wordt onderdeel van wat het licht teweeg brengt, van het kabaal zonder lawaai, zoals ik dat eerder omschreef. En daarmee word je zelf ook weer onderdeel van de architectuur, dat grote uitwendige huisdier.

André Kruysen 11
(Klik op de plaatjes voor een vergroting)

Bertus Pieters

Zie ook: https://villanextdoor.wordpress.com/2015/11/24/andre-kruysen-at-ramakers-gallery-the-hague/

Glorieus falen. Trial & Triumph, Koninklijke Academie (KABK), Den Haag

T&T 01

In de Haagse Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK) wordt Johan van Oord, het scheidende hoofd Beeldende Kunst, geëerd met een tentoonstelling van een aantal van zijn voormalige studenten. De tentoonstelling werd samengesteld door Haagse galeristen Jaring Dürst Britt en Alexander Mayhew en zij kozen een aantal paradepaardjes van de KABK onder de titel Trial & Triumph. Bij een dergelijke titel zou je bijna vergeten dat het trial-gedeelte ook bestaat uit een flinke dosis twijfel, al is die nog zo onderhuids en ongemerkt. Weinig kunstenaars zijn zonder twijfels.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tegenover het bravoure van de titel staan bijvoorbeeld de twijfels van iemand als Maarten Boekweit. In zijn wandinstallatie Failing laat hij zijn twijfels over zijn loopbaan als kunstenaar de vrije loop. Het is opmerkelijk dat Boekweit de titel Failing voor zijn werk kiest op een tentoonstelling die Trial & Triumph heet. Hij en de samenstellers van de tentoonstelling laten daarmee zien dat het falen hoort bij een verhaal over proberen, beoordelen en triomferen. Maar is het werk van Boekweit dan zelf een vorm van falen? Boekweit verenigt een aantal kwaliteiten in zijn werk die ook bij een aantal andere exposanten van de groepstentoonstelling is te zien. Beeldtaal is, globaal gezien, niet universeel, maar staat wel open voor iedereen. Sterker, beeldtaal dringt zich op aan iedereen en is daarmee de meest machtige taal in de wereld. Het is daarom niet vreemd dat kunstenaars als Boekweit ook elders in de wereld naar beelden op zoek gaan of er zelf beelden vastleggen. Zo onderwees hij aan mensen in Chicago op straat zijn trashcan dance (vuilnisbakdans) en liet zich daarbij filmen. Een foto ervan is onderdeel van Failing. Je ziet hoe zijn zelfuitgevonden dansje en zijn weinig elastische gebaren zich mengen in het straatbeeld van Chicago, waar hij een opvallende verschijning is in zijn gewoonheid en tegelijkertijd iets bijzonders toevoegt aan de dagelijkse sleur van de voorbijgangers.

T&T 04 Eric Peter
T&T 05 Eric Peter

Eric Peters verschijning in zijn gefilmde projecten in het buitenland is minder opvallend dan die van Boekweit. Peter tracht zijn blik bewust te verbreden in het buitenland in bij voorkeur niet-West-Europese culturen. Waar Boekweit de afwijking van het normale zelf presenteert om zijn omstanders ermee te confronteren op een prettige manier, ontmoet Peter de mensen die op microniveau een positief verschil trachten te maken. Hij is daarbij de westerse onderzoeker die hen vraagt naar wat hen drijft en naar hun ervaringen. Zijn werk, waarvan hij twee delen toont in de tentoonstelling, heeft als titel Familiar Strangers. De strangers, vreemdelingen, zijn de mensen met wie hij een gesprek voert, mensen die in compleet andere omstandigheden leven dan een gemiddelde Nederlander, maar die niettemin dezelfde zorgen en wensen hebben. Hoewel Peter de mensen die hij interviewt vreemdelingen noemt, zijn er geen echte vreemdelingen in Familiar Strangers te zien. Ze zijn vooral familiar, vertrouwd, in een omgeving die voor een West-Europeaan niet of minder vertrouwd is, maar dat zij vreemdelingen zijn, kan alleen bestemd zijn voor een publiek (ver) buiten hun eigen land.

T&T 06 Femmy Otten
T&T 07 Femmy Otten

Andere kunstenaars in de tentoonstelling verwerken doelbewust uiteenlopende cultuurelementen in hun werk, dat wil zeggen, cultuurelementen van buiten de Nederlandse of West-Europese traditie. Dat maakt hun werk niet zozeer multicultureel, voor zover die term al van toepassing zou kunnen zijn of überhaupt waar dan ook betekenis zou kunnen hebben, als wel breder van inhoud. Zo mengt Femmy Otten bij voorbeeld in If you were coming in the fall de esthetiek van verschillende culturen – oud en hedendaags – dusdanig dat ze moeilijk meer te isoleren of te onderscheiden zijn. Ze creëert op die manier een nieuwe vanzelfsprekendheid waarbinnen nieuwe verhalen mogelijk worden, zoals ook gebeurt in The eternal hunting field.

T&T 08 Yair Callender
T&T 09 Yair Callender

Yair Callender doet in zijn monumentale wandsculptuur, speciaal gemaakt voor de tentoonstelling, iets vergelijkbaars in het reliëfachtige onderste deel. Waar echter bij Otten het amalgaam van culturen gebruikt wordt voor een persoonlijke lyriek, wordt het bij Callender meer een vorm van retoriek.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kianoosh Motallebi gaat geheel voorbij aan alle verschillende culturen en vat in Terrestrial Ball de wereld samen in een dikke kogel in een kleine vitrine. Naar opgave van de kunstenaar – en daar moeten we dan maar op vertrouwen – bestaat het werk uit alle op aarde natuurlijk te vinden elementen. Motallebi gaat daarmee niet alleen bewust voorbij aan de uiteenlopende cultuurvormen die de wereld rijk is maar hij minimaliseert ook het sociale, het empathische, het lyrische en het retorische. Niettemin doet de onderkenning van de elementen waaruit de wereld is opgebouwd en de presentatie in een kleine vitrine sterk denken aan de vroegmoderne en moderne ontwikkeling van de West-Europese wetenschap en het bijbehorende filosofische corpus.
Tussen de werken van Peter, Otten, Callender en Motallebi, die alle iets over de wereld en haar verschillende mensen en vormen laten zien hangt dan Boekweits Failing. Het is alsof Boekweit duidelijk wil maken dat in die wereld hij wel trial ziet maar niet zozeer triumph. Maar je kunt niet beweren dat hij gefaald heeft met zijn actie in Chicago. Het zich opstellen als vreemdeling binnen een gemeenschap en dat als basis gebruiken voor een lichtvoetige ingreep die mensen confronteert met een realiteit buiten de dagelijkse realiteit kan moeilijk als een vorm van falen gezien worden. Zijn falen kan eerder gezien worden als de interpretatie van de twijfels die hem bekruipen en die hij wellicht liever zou doorbereken.

De foto met de trashcan dance is onderdeel van een op de wand getekende tijdlijn met gebeurtenissen en zelf ondernomen acties die voor Boekweits artistieke ontwikkeling van betekenis zijn. In een tentoonstelling ter gelegenheid van een afscheid is het niet vreemd dat een aantal kunstwerken met de tijd en het verleden te maken hebben.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Zo is er in dezelfde ruimte als Boekweits tijdlijn werk te zien van Myung Feyen. Ze toont drie fotoalbums onder de titel Geouderte en een boek met opdracht. Geouderte – de titel doet denken aan “gebroed” of “gebladerte” of aan het Duitse woord Geschwister voor broers en zussen – bevat foto’s van Feyens ouders op ieder moment dat Feyen ze ontmoette. Het boek is M’as-tu vue van Sophie Calle (een kunstenaar waaraan Feyen enigszins verwant is) met opdracht van Johan van Oord en Martijn Verhoeven en door hen cadeau gedaan aan Feyen bij gelegenheid van haar eindexamen in 2004. Het één een doorlopend project, in feite een lang, hopelijk over vele jaren uitgerekt moment in de tijd, het andere een kort moment, een mijlpaal. Op die manier zijn de getoonde werken van Feyen en van Boekweit persoonlijke documenten die voor de kijker de tijd voelbaar maken door hun presentatie. Feyen en Boekweit stellen de waarde van tijd daarmee ook ter discussie. De tijd is een van de materialen waaruit hun getoonde werk is opgebouwd.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

In haar wandinstallatie Mind over Matter betrekt Nare Eloyan de historische, charismatische figuren Man Ray en Oscar Wilde die ze confronteert met Johan van Oord. Het feit dat een aantal tekeningen in de installatie is gemaakt op agendabladzijden en op enveloppen, duidt ook weer op het tijdsverloop en op het historische van de gegevens waaruit het werk is opgebouwd. Op die manier wordt haar opleiding aan de academie, haar zoeken naar beelden en verhalen en de speelse en expressieve verwerking daarvan tot een bijna oneindig leerproces. Dat dat, als het leven zelf, niet van een leien dakje gaat blijkt uit de opmerking P is for the pain of it all ergens in het werk. Eloyan mengt het komische met het ernstige dusdanig dat zij samenvallen, zonder dat ze nog geïsoleerd kunnen worden. Samen kunnen ze pijn doen, naast dat ze zoveel meer op kunnen roepen en samen een nieuwe geschiedenis vormen Bij Eloyan is de tijd niet lineair als bij Boekweit en Feyen, maar een knooppunt. De namen van Van Oord, Ray en Wilde zijn alle drie even reëel in haar werk.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Bij Maja Klaassens werkt dat nog anders. Haar werk op deze tentoonstelling concentreert zich op de dingen die er altijd, of in ieder geval heel lang al waren. Bonen bestaan al veel langer dan mensen en ze zijn tot een van onze belangrijkste voedingsbestanddelen geworden. Toen de mens zijn voedsel ging bewerken alvorens het op te eten, kwam de voorbinddoek, de schort, al snel op als praktisch kledingstuk, veel en veel eerder dan dat men aan een verhullend vijgenblad ging denken. De verbintenis tussen bonen en schort ligt dan ook voor de hand, en niet alleen als keukenzaken: de boon is ook een symbool van reproductie en voortbestaan. De rudimentaire vorm van de boon is daarmee een heel basaal onderdeel van de vormentaal. Daarmee is de historie die Klaassens presenteert nog minder lineair dan die van Eloyan. Klaassens’ geschiedenis is als het ware gestold, maar qua tijdspanne gaat het wel om een heel lang deel van de geschiedenis dat gestold is. Overigens speelt de factor van gestolde tijd op een vergelijkbare manier een rol in de Terrestrial Ball van Motallebi.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Daarbij vergeleken is Boekweits tijdlijn heel direct en eenvoudig. Dat is wederom geen kwestie van falen maar van helderheid. Dat heeft verder niets te maken met de “eerlijkheid” van de inhoud ervan. Al zou Boekweit het allemaal uit zijn duim gezogen hebben, dan gaat het nog altijd om de overtuigingskracht waarmee hij zijn zaak naar voren brengt. Het vreemde daarbij is, dat zijn fragiele lijn en handschrift de twijfel bevestigen en daarmee de kijker kunnen overtuigen. Zijn lijnen en handschrift zijn bijna als de lange veters die hij droeg in Amsterdam in een vertederend onhandige maar ook ietwat messiaanse triomf van kunstenaarschap. De haperende manier waarop hij vertelt in het te beluisteren relaas over zijn carrière als kunstenaar en zelfs de presentatie van de papieren getuigenissen van die carrière ademen die overtuigende sfeer. Persoonlijk handschrift laat zich moeilijk inperken of dat nu gaat om Boekweits tijdlijn, Ottens wijze van schilderen, Peters manier van interviewen en zaken in beeld brengen, Callenders aanbrengen van gips of zelfs de cleane presentatie van Motallebi’s bolletje.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
T&T 19 Wieske Wester

Een kunstenaar als Wieske Wester maakt van het handschrift haar belangrijkste materiaal. Het is haar manier om de haar omringende wereld in een verband, een geheel te plaatsen. De verfstreken botsen en de krassen trachten enige ordening aan te brengen en laten daarmee ook de zinnelijkheid van de schildershandeling zien.

T&T 20 Pim Blokker
T&T 21 Pim Blokker

Ook voor Pim Blokker is zijn handschrift zijn belangrijkste materiaal, hoezeer hij er ook geen aandacht aan tracht te besteden, of misschien juist daarom. En voor wat de kunst van het falen betreft: je zou kunnen stellen dat het werk van Blokker het falen ten top is. Voor hem geen indrukwekkende statements, geen ambigue concepten, geen kwaliteitsgelaagdheid of relevante urgentie, alle kunstjes zijn immers al eens gedaan. De verf is de verf die zo zijn eigenschappen heeft, Blokkers taal komt daar uit voort en ook uit de wereld van cartoons en kreten. Wat er ook lam gedraaid is in de post-postmoderne kunstgeschiedenis of in welk tijdsgewricht dan ook, wanneer er een leegte ontstaat, blijkt die altijd voldoende te zijn voor nieuwe schilderijen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Misschien nog het meest bewust bezig met het handschrift is Wieteke Heldens. Ook zij benut daarmee de ontstane post-postmoderne leegte. In Pretext “schrijft” zij een schier oneindige rij lusjes met viltstift op doek. De viltstift wil maar niet op raken en het geheel krijgt daardoor iets tragikomisch. Als je afmaakt waaraan je begint, kun je niet falen, lijkt de gedachte. Maar wat nu als het niet af wil raken? Pretext nodigt bepaald niet uit mee te lezen. Niettemin is hier een werk dat een tijdspanne weergeeft en voorzien is van de dwangmatigheid van het leven. Je zou het een tijdlijn kunnen noemen als bij Boekweit, behalve dat er geen gebeurtenissen bij geschreven staan. De gebeurtenissen vinden meer seismografisch plaats als onregelmatigheden in de regelmaat, maar het einde blijft open als bij Boekweit, want de viltstift blijft kleur afgeven. Ondanks alle dwangmatigheid en eenvoud blijft er een sfeer van pijn en humor hangen rond Heldens’ werk.

In het geheel is de bijdrage van Boekweit met als titel Failing binnen het kader van Trial & Triumph een veelzeggende. Het toont aan dat een kunstenaar een soort motortje moet hebben dat hem of haar doet lopen, laat bedenken, steeds weer opnieuw laat kijken, steeds het wiel opnieuw laat uitvinden en liever niet om ermee te rijden. Het is daarbij belangrijk dat er ook steeds aan dat motortje zelf getwijfeld wordt. Dat zal niet altijd leiden tot kunstwerken, het kan wel leiden tot het maken van kunstwerken die gezien moeten worden. Het onderdeel trial van Trial & Triumph houdt nu eenmaal in dat er ook gefaald zal worden en misschien zijn de beste kunstwerken wel de optelsom van veel falen. Triumph kan dan ook niet anders uitgelegd worden dan als een glorieus soort falen, want het artistieke werk kent geen einde. De twijfel van Boekweit is, wat dat betreft, zijn falen en zijn falen is zijn triomf.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
T&T 25 The Holls Collective

Met al die individualiteit zou je bijna vergeten dat de mens een sociaal dier is. De kunst, individueel als zij qua concept is, wordt niettemin met name in meer monumentale vorm vaak door meerdere mensen uitgevoerd. Toch is het ontwerp dan vaak van één persoon die met de eer gaat strijken. In The Holls Collective heeft een aantal kunstenaars de handen ineen geslagen, niet alleen waar het de uitvoering van het kunstwerk betreft maar ook in het ontwerp. Voor de gelegenheid werd door het collectief besloten een standbeeld op te richten voor Johan van Oord, enigszins in de stijl van naoorlogse monumentale standbeelden die vaderlandse helden eren. Een video laat het ontstaansproces zien, waaruit de conclusie getrokken kan worden dat er inderdaad niet één individu verantwoordelijk is voor de artistieke beslissingen die genomen worden tijdens het werkproces. Dat is althans de interpretatie die de video laat zien. Hier is de idee van trial and triumph wellicht het best gematerialiseerd. Eendracht maakt blijkbaar macht, persoonlijke esthetica is hier niet van belang, het collectieve resultaat gaat boven alles, de urgentie, waarover altijd zo hoog opgegeven wordt door kunstrecensenten die hun persoonlijke fascinatie met een kunstwerk graag willen veralgemenen, is hier een heel directe aanleiding: iemand die sterk gewaardeerd wordt, neemt afscheid en daar moet dus een monument voor komen. Op die manier kun je echter ook de gehele tentoonstelling zien. De individuele kunstenaars die de werken hebben aangeleverd hebben dat weliswaar niet in samenwerking gedaan, maar zij laten wel een gezamenlijk resultaat zien. Het is dan ook die veelheid aan verschillende individuele kunstenaars die de enige ware triomf van het kunstenaarschap kan inhouden. Individueel glorieus falen is een gezamenlijke triomf.

T&T 26 The Holls Collective(Klik op de plaatjes voor een vergroting)

Bertus Pieters

Zie ook: https://villanextdoor.wordpress.com/2015/11/15/trial-triumph-royal-academy-the-hague/

https://chmkoome.wordpress.com/2015/11/18/trial-and-triumph/

Over het vanzelfsprekende. Nies Vooijs bij Heden, Den Haag.

H 01 Nies Vooijs

Alle mensen die zeggen dat ze een hekel hebben aan beeldende kunst, leven blijkbaar liever als een amoebe. Alle mensen met ogen, hersens en wat levenservaring hebben in principe de meest basale werktuigen van een beeldend kunstenaar in zich. Iedereen zou een beeldend kunstenaar kunnen zijn. De meeste mensen zullen zich daarvan niet bewust zijn. De wereld eist nu eenmaal dat de burger “belangrijker” dingen aan het hoofd heeft. Maar het mechanisme zit in iedereen: kijken, associëren, conclusies trekken en – als het meezit – verder denken en je afvragen wat nu eigenlijk de betekenis is van wat je ziet. Het associëren en het trekken van conclusies gaat vaak naadloos in elkaar over, gebeurt zelfs soms tegelijk.

H 02 Nies Vooijs

Toch, als je het conclusies trekken zou kunnen omschrijven als “zien”, gaat daar nog iets aan vooraf: het kijken vóór het “zien”, beelden op je laten inwerken nog voordat je ook maar enige conclusie getrokken hebt uit wat je ziet. Dat gaat meestal maar om een kort moment, een moment waarin nog niets besloten is, waarin associaties nog alle kanten op kunnen, waarin de hersens de betekenissen nog even ontwijken in soms maar een fractie van een seconde. Het kan gaan om een beeld op straat, in huis, een schaduw, een patroon, een lichtvlek, noem maar op. Dat klinkt als een surrealistische parafrase en inderdaad heeft het surrealisme op allerlei manieren getracht dit moment bloot te leggen. Sindsdien is het kijken vóór het “zien”, bewust of onbewust, gewild of ongewild, onderdeel geworden van het instrumentarium van de beeldende kunstenaar.

H 03 Nies Vooijs

Als je kijkt naar het kleine schilderij Oranjeplein uit 1989 van Nies Vooijs (1952) – momenteel in een kleine tentoonstelling te zien in Heden aan de Haagse Denneweg – ziet een brandende lantarenpaal in de nacht. Het is aanlokkelijk daar onmiddellijk iets associatiefs in te zien, het macabere van de nacht met daarin het schrille licht van een lantarenpaal, en daaruit conclusies te trekken, maar dan ben je al te ver. De lantarenpaal was door Vooijs al een keer gezien – in het echt, op een foto, in een film, op televisie, in haar herinnering, dat maakt verder niet veel uit – en ze brengt het moment vóór het “zien” terug naar de kijker. De betekenis van de schijnende lantaren in het duister laat zij over aan de beschouwer. In feite maakt zij duidelijk dat die betekenis er wat haar betreft verder niet toe doet. Het gaat in de eerste plaats om het beeld, voordat er conclusies uit getrokken kunnen worden. Het beeld moet in de eerste plaats geaccepteerd worden voor wat het is, zonder bijbetekenissen.

H 04 Nies Vooijs

Daar zit een belangrijke component bij: verf, in het bijzonder olieverf. Het schilderen met olieverf duurt veel langer dan het eerder genoemde moment tussen het kijken en het “zien”. Het vereist dus veel meer concentratie het beeld zo authentiek mogelijk te maken dan alleen kijken. Sterker, er moesten door Vooijs tijdens het schilderen steeds nieuwe beslissingen genomen worden om een beeld te maken dat voor zichzelf kan spreken zonder de kijker te dwingen tot allerhande conclusies over de inhoud. Het ligt voor de hand dat abstractie daarbij een rol speelt. Wanneer de betekenis van een onderwerp afneemt, neemt de hoedanigheid ervan toe en die bestaat uit abstracte waarden, uit vorm, kleur, toon, structuur van de verf. Het is dan ook niet vreemd dat veel werken van Vooijs zich voordoen als abstracte composities, en als zodanig zijn ze ook heel veelzijdig.

H 05 Nies Vooijs

Zo is er op de huidige tentoonstelling bijvoorbeeld een werk te zien uit 2011 dat een afwisseling toont van zwart en grijs, gedeeltelijk laag over laag geschilderd. Het beeld kan aan van alles refereren, maar niet aan een onmiskenbaar herkenbare vorm. Toch overtuigt het individuele beeld als het ware in één oogopslag. Het heeft een vanzelfsprekendheid die een eventuele betekenis voorbijstreeft.

H 06 Nies Vooijs

Heel anders is de abstractie in een geblokt werk uit 2010. Het herinnert aan geometrische abstractie, maar het mist het onpersoonlijke en strakke daarvan. De olieverf dwingt de schilder als het ware tot andere mogelijkheden dan het onpersoonlijke en strakke. Vooijs creëert daarmee weer een beeld dat door het schilderen een vanzelfsprekendheid krijgt, als een beeld dat je eerder gezien zou kunnen hebben, ergens tijdens een ongemerkt moment of zijdelings vanuit een ooghoek. Misschien is het ook een combinatie van vergeten beelden. Daarmee blijft ook een verband met figuratie bestaan, of liever, figuratie en abstractie heffen elkaar op. Wat overblijft is een beeld dat regelmaat uitstraalt, maar dat die regelmatigheid ook teniet doet. De kleuren en het licht en donker verspringen binnen het beeld. Maar geen enkel licht is echt fel licht en geen enkele kleur lijkt definitief. Onderliggende kleuren en mengkleuren blijven zichtbaar. Het beeld ontwijkt het definitieve, het is een beeld vóór het “zien” en wederom een beeld dat zich in één blik voordoet als vanzelfsprekend, maar zelf veel langduriger “gezien” is om het te kunnen voltooien. Ook de zichtbare onderliggende kleuren en verfstructuren getuigen van de geschiedenis van het schilderij.

H 07 Nies Vooijs

Het is die combinatie van het korte ogenblik dat de vanzelfsprekendheid teweeg brengt en de lengte van de geschiedenis van het schilderij zelf, bijeengehouden door een superieure intuïtie van de maakster zelf, die eigenlijk al het werk van Vooijs kenmerkt op deze tentoonstelling, of het nu uit de jaren tachtig komt, of van heel recente datum is. Het is dan ook mooi om juist deze over het algemeen kleinere werken bij elkaar te zien op deze tentoonstelling die Nies Vooijs eert voor de Heden Oeuvreprijs (een prijs die eerder werd uitgereikt aan bekende Haagse kunstenaars als Christie van der Haak, Pim Piët en Jean van Wijk) die zij, vanzelfsprekend als haar werk, eind vorig jaar kreeg. Juist de laatste jaren heeft zij kleiner werk gemaakt, kleinere schilderijen die zich ook daadwerkelijk in een oogopslag kunnen tonen aan de kijker.

H 08 Nies Vooijs
H 09 Nies Vooijs

In de kelder van de galerie is een installatie te zien van Vooijs’ Grote Kasboek vol met knipsels, soms artikelen over kunst of andere zaken, soms alleen plaatjes.

H 10 Nies Vooijs

Die wereld heeft zich uitgebreid over de wanden van de kelder met opgeprikte plaatjes, artikelen, dingetjes, frutseltjes, allerlei zaken die haar oog gepasseerd hebben, haar bezig gehouden hebben en haar geheugen en intuïtie gestimuleerd hebben. Je krijgt er als het ware een kijkje in de keuken van Vooijs’ werk en alles lijkt samen te hangen met de grootste vanzelfsprekendheid – wederom –. Alleen een amoeboïde type kan onaangedaan aan die vanzelfsprekendheid voorbijgaan.

H 11 Nies Vooijs
(Klik op de plaatjes voor een vergroting)

Bertus Pieters

Zie ook: http://www.heden.nl/nieuws/heden/nies-vooijs-wint-de-heden-oeuvreprijs

https://chmkoome.wordpress.com/2015/10/09/but-who-the-fuck-is-nies-vooijs/

https://villanextdoor.wordpress.com/2015/10/19/nies-vooijs-at-heden-art-centre-the-hague/

http://www.michielmorel.nl/het-zoals-het-het-onbekommerde-schilderen-van-nies-vooijs/

http://trendbeheer.com/2015/10/24/but-who-the-fuck-is-nies-vooijs-heden/

http://jegensentevens.nl/2015/11/who-the-fuck-is-nies-vooijs/

Primitive Pictures #24

mouse speak 57A series of remade internet pictures.

Ship 2
Click on the picture to enlarge.
Remake of this picture of this website.
Click here for more primitive pictures.
BP

Décollages. Mark Bradford, No Time to Expand the Sea; GEM, Den Haag

Mark Bradford 01

Ondanks de grote formaten oogt het werk van Mark Bradford bescheiden. Het is alsof het grote formaat er niet is om het publiek met het sublieme te overweldigen – de grote sensatie waaraan het vermeende publiek zo veel behoefte zou hebben – maar om de kijker er met zachte hand mee kennis te laten maken. De werken bevatten ook geen duidelijke hoogtepunten die de kijker toeschreeuwen, het is werk dat leesbaar is, maar het is aan de toeschouwer waar die begint te lezen. Dat kan zijn vanuit het geheel, het kan zijn vanuit een detail, vanuit een kleur, een lijn etc. onwillekeurig dringt zich een vergelijking met de werken van Jackson Pollock op, die je op een zelfde manier kunt bekijken en Bradfords werk is zeker schatplichtig aan Pollock. Pollocks abstracte schilderijen laten de kijker echter op zoek gaan naar spirituele diepten, terwijl Bradfords werken veel meer uitgaan van de realiteit. Ze doen dat op twee manieren: Bradford past in zijn werk onder meer gebruikte en ongebruikte posters toe, die hij in zijn omgeving verzamelt, en hij heeft een liefde voor landkaarten en plattegronden. Dat zijn twee elementen die in de denkwereld van het abstract expressionisme niet kunnen voorkomen, op zoek als het is naar absolute vergeestelijking en emotionele puurheid. Nu valt Bradfords werk geen streven naar vergeestelijking of puurheid te ontzeggen, maar dat is maar een deel van het verhaal.

Mark Bradford 02

Ieder werk lijkt ook een moment te bevatten waarin veel zaken bij elkaar komen, zaken die gezien zijn als muren, affiches, flyers, tijdschriften, mensen, ideeën, gebeurtenissen, plattegronden, verhalen, noem maar op.
Zijn huidige tentoonstelling in het GEM heeft als titel No Time to Expand the Sea meegekregen en meerdere titels verwijzen naar de zee, waaronder ook het werk dat de show zijn naam gegeven heeft, maar vooral ook de bewerkte havenstootkussens die de schilderijen begeleiden. “Schilderijen” is een ruime benaming voor wat in wezen eigenlijk een soort collages en “décollages” zijn. De laatste term is de meest bruikbare, want die geeft al aan dat er eerst iets geplakt is, waarna er iets weggehaald is – overigens op zich zelf geen nieuwe of vernieuwende werkwijze –. Bradford plakt verschillende – qua herkomst en uiterlijk – lagen papier op doek over elkaar heen met schellak en scheurt, schuurt, snijdt en bijt er vervolgen weer delen af.

Mark Bradford 03

Het titelschilderij is daarvan een interessant voorbeeld. Van links en rechts dringen twee bewegingen naar het midden van het werk op, als zich uitbreidende aardschollen, of juist als een aardschol van de rechterkant en een zee van de linkerkant waartussen een gebied in elkaar gedrukt wordt, of waartussen zich een stroom wringt. Met deze terminologie zou het werk vooral een seismologische, geologische of biologische oorsprong kunnen hebben. Maar je kunt er ook nederzettingen in zien die in de verdrukking zijn gekomen, waarbij de rode vlekken de pijnlijke brandpunten zijn. Op die manier wordt het werk de weergave van een geschiedenis waarin mensen pijn geleden hebben, wier wonden zowel gemaakt, gedicht en heropend worden door de krachten van de geschiedenis waarin zij zelf een rol spelen. Als een geografische kaart lijken allerlei aardlagen en wegen aangegeven, maar er blijft ook veel bedekt.

Mark Bradford 04

De titel geeft weer een extra betekenis. Die kan historisch opgevat worden: dat we niet in een tijd leven dat de zee uitgebreid kan worden, in tegenstelling tot de tijden van de grote ontdekkingsreizen, waarin de oceanen zich al maar leken uit te breiden en onvermoede kusten herbergden. We menen nu de hele wereld wel te kennen. De menselijke soort heeft alle uithoeken gekoloniseerd, steeds op zoek naar middelen van bestaan, goedschiks of kwaadschiks en niet zelden ten koste van elkaar. De zee is inmiddels groot genoeg. Je kunt de titel ook interpreteren als dat er momenteel geen tijd is om de kennis van de zee uit te breiden, druk als de mensen het hebben op de droge enclaves van de planeet. De zeeën, het grootste en meest onbekende en mysterieuze deel van de planeet dat ons leven voor een belangrijk deel bepaalt, kan op het moment niet de aandacht krijgen die het verdient.

Mark Bradford 05

In Sea Monster komt de zee het meest mysterieus naar voren. Voor zover het om de zee gaat, wat de titel suggereert. Het geheel lijkt ook op een luchtfoto van een oplichtende stad of een blik door de microscoop waarin zich biologische drama’s afspelen. Er bevinden zich kleine vormpjes in die als cellen gezien kunnen worden, maar ook als huizen vanuit de lucht. De sleuven die door het geheel lopen kunnen gezien worden als waterlopen of wegen, maar ook als tentakels of aderen. Het monster is onduidelijk en mysterieus in het duister van het water, of in de beperking van de menselijke blik die artificiële hulpmiddelen nodig heeft om alles te kunnen zien wat hij wil zien en zelfs dan niet alles ziet en met vragen achterblijft.

Mark Bradford 06

Ondertussen is het monster er wel, of dat nu geïnterpreteerd moet worden als een veeltentakelig wezen dat zich door alle cellen van het bestaan verbreidt, als een microscopisch beeld waarin een vraatzuchtige microbe alles om zich heen infecteert of als een oplichtende stad waarin zich weer rode vlekken van pijn of leven bevinden en waar plaatsen van verhoogde activiteit oplichten als een organisme dat voortdurend in staat van opbouw en afbraak van energieke activiteit en brandende crisis verkeert.

Mark Bradford 07

In dezelfde ruimte als bovengenoemde werken toont het grote titelloze drieluik in combinatie met een van de bewerkte havenstootkussens een ander aspect van Bradfords werk. Het drieluik heeft geen opvallende uiterlijke aanknopingspunten in de details voor de kijker. In zijn abstractie toont dit werk nog het meest gelijkenis met het abstract expressionisme van de jaren ’50. Drie massieve composities waarin zwart en grijs overheersen, zijn naast elkaar opgesteld. Drie kruiende, organische massa’s bewegen langs elkaar. In het middenluik ontstaat een soort draaikolk als een zwart gat waarin alles verdwijnt. Met het havenstootkussen ervoor kun je denken aan drijvende massa’s en diepten die zij verbergen, waarbij het zwart kan verwijzen naar de inkt die dagelijks gebruikt wordt om te communiceren, naar de zaken waarover dat gaat, de dagelijkse overleving van de mensen en alle nevenzaken die hen bezighouden. Zij drijven voorbij, worden weggespoeld, spoelen weer aan en zijn onderhevig aan de chaotisch regelende arm van het mensdom zelf.

Mark Bradford 08

Van de havenstootkussens duiken er zes op in de show, twee maal als een stel, eenmaal enkelvoudig en eenmaal in combinatie met het grote drieluik. Deze grote, bolle objecten hebben dezelfde behandeling gekregen als andere werken van Bradford en ze werken daadoor als driedimensionale décollages. Sea Pigs noemt Bradford ze, zoals in het Nederlands bruinvissen voorheen wel “zeevarkens” genoemd werden, duidend op hun niet al te grote afmetingen en grotere aantallen in vergelijking met grote walvissen. Je kunt de havenstootkussens ook als massaproducten zien als varkens op de vaste wal en net als varkens met onachtzaamheid en als stootkussens van de handel gebruikt. Een aantal van deze Sea Pigs zien er vrij vrolijk uit met heldere kleurtjes, maar tegelijkertijd hebben zij ook een gehavende korst om zich heen, een hier en daar afbladderend pantser.

Mark Bradford 09
Mark Bradford 10

In het begin van de tentoonstelling toont Bradford een lang werk Sexy Cash Wall, speciaal gemaakt voor de tentoonstelling. Het valt wat buiten het onderwerp van de titel van de tentoonstelling in dat het aanhaakt bij een affiche dat Bradford aantrof op allerlei plaatsen in South Central Los Angeles, met de naam Sexy Cash, een onderneming die leningen verschaft voor huizen, of die nu, zoals ze zelf zegt “ugly, nice, old” of “new” zijn. Sexy Cash staat daarmee voor snel geld. Geld dat mensen uiteindelijk diep in de schulden steekt. Geld dat ook staat voor afbraak, verbouwing, leegstand en speculatie. Bradford maakt dat min of meer tastbaar door de verzameling van ontelbare affiches die overgeplakt, weggevreten etc. zijn.

Mark Bradford 11

Toch is dit bepaald niet het sterkste werk van de tentoonstelling. Het is weinig verrassend vanuit de werkwijze van Bradford en het laat mede daardoor te weinig over aan de verbeeldingskracht van de toeschouwer. Het is de kracht van de andere werken dat die dat juist wel doen, in hun geval een kracht die niet overdondert maar wel in staat is een diepe indruk bij de kijker achter te laten. Dat Bradford dat ook zal volhouden en niet in saaie herhaling, makkelijk maakwerk of holle retoriek zal vervallen met het hoge aantal tentoonstellingen van het moment en zijn grote populariteit bij kapitaalkrachtige kunstkopers, is te hopen. En ook overigens: Gemeentemuseum, Bradford heeft de kapitaaltoets al ruim doorstaan en dat zij hem ruim gegund, maar er zijn toch waarachtig in Amerika ook kunstenaars te vinden wier belang nog niet financieel bewezen is, maar die wel interessant en inspirerend werk maken?

Mark Bradford 12

Bertus Pieters

Zie ook: https://villanextdoor.wordpress.com/2015/10/02/mark-bradford-no-time-to-expand-the-sea-gem-the-hague/

Verbeeld wantrouwen. Joseph Montgomery, Rules for Coyote. Dürst Britt & Mayhew, Den Haag

Joseph Montgomery 01

Het hedendaagse beeld van een schilderij als een drager – aanvankelijk van hout, later ook van andere materialen – met daarop aangebrachte kleurstoffen, is ontstaan in de middeleeuwen en de renaissance. Aanvankelijk werden de kleuren door middel van verf aangebracht en dienden om de inhoud gestalte te geven, waarbij duidelijk werd dat een goede compositorische rangschikking van die kleuren bijdroeg aan de zeggingskracht en helderheid van het schilderij en aan de waarheid van de inhoud. Toen het werken met olieverf op doek het definitief overnam van het schilderen op paneel werden ook de verfstreek en de beweging die die uitdrukte belangrijker. Een en ander resulteerde in de tweede helft van de 20ste eeuw in het opbrengen van verf op een vrij radicale manier – denk aan Karel Appel die de verf op doek smeet of Jackson Pollock met zijn drippings –, alles om een uiterste in beweging en expressie in de verf te krijgen. Niets stond meer in de weg om de verf zelf de artistieke waarheid te laten overbrengen aan de kijker en daar, in diens hoofd de expressie tot emotie te laten stollen. Maar waarom zou verf een expressie moeten overbrengen? Waarom zou een schilderij sowieso een emotie moeten opwekken? Dat zijn vragen die al zolang gesteld worden sinds het expressionisme definitief zijn intrede deed in de westerse schilderkunst. Leidt de emotie niet tot onheus en onwaarachtig sentiment? Is sentiment te vertrouwen? Is de verfstreek sowieso te vertrouwen?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Joseph Montgomery (1979), wiens werk momenteel te zien is bij Dürst Britt & Mayhew, heeft de verfstreek nagenoeg verbannen uit zijn schilderijen. Sterker nog, er komt vrijwel geen verf aan te pas. Zijn collages lijken op schilderijen en gedragen zich op het eerste gezicht als schilderijen. De collagetechniek kan vaak onwillekeurig ook tot een soort reliëf leiden; de opgeplakte delen liggen op het basisvlak en soms ook over elkaar heen. Bij Montgomery liggen stukjes materiaal doelbewust over elkaar heen. Niet zozeer om iets te verbergen (wat inherent natuurlijk wel gebeurt) maar meer als over elkaar liggende opvolgende ideeën. Op die manier worden zijn collages reliëfs en meer, want de verschillende onderdelen zijn soms maar gedeeltelijk bevestigd aan de ondergrond en staan af van het doek.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Aan de voorkant dient het werk zich dan aan als een schilderij, maar van de zijkant blijkt het werk deels driedimensionaal. Op die manier is zo’n werk een resultaat geworden van acties en reacties, een som van improvisaties waarbij het oorspronkelijke thema moeilijk meer te achterhalen is. Tot zover eigenlijk niets nieuws, sterker, de collages/schilderijtjes bevinden zich op rechthoekige doeken, zoals we al eeuwen gewend zijn dat het beeld rechthoekig is in de westerse kunst. Het is of Montgomery zich terugtrekt op een aantal van die basisprincipes die de westerse kunstkijker gewend is, om daarin vervolgens een eigen interpretatie te tonen. Die interpretatie balanceert tussen het raken aan emotionele expressie en het zoeken naar iets objectievers dan dat. Montgomery doet dat quasi onbekommerd en speels maar daaronder ligt steeds weer een zoektocht naar een artistieke waarheid, voor zover die al ooit mocht bestaan of gevonden zou kunnen worden.

Joseph Montgomery 06

Joseph Montgomery 07

Als pendanten van de collages worden op de tentoonstelling een aantal reliëfs van Montgomery getoond die doen denken aan het minimalisme van bijvoorbeeld Jan Schoonhovens reliëfs uit de jaren ’50, ’60 en ’70. Er zijn ook verschillen met Schoonhovens reliëfs: Schoonhoven paste een strenge geometrie toe, ongeacht het materiaal dat hij gebruikte, terwijl Montgomery zich meer lijkt te richten op zijn materiaal als uitgangspunt, en Schoonhoven gebruikte uiteindelijk wit als de ultieme minimale kleur, terwijl Montgomery weliswaar ook monochroom werkt, maar ieder reliëf een eigen kleur geeft.

Die veelal pastelachtige kleuren heeft hij ontleend aan de bekende Roadrunner-tekenfilms uit de jaren ’50 en ‘60. Ze zijn gebaseerd op de achtergronden en landschappen waarin zich de verhalen van Roadrunner en zijn grote tegenspeler Wile E. Coyote zich afspelen – en vandaar ook de naam van de tentoonstelling – . Op die manier illustreren de reliëfs Montgomery’s streven in zijn collages naar artistieke waarheid, die niet gevonden wordt. De coyote, in zijn pogingen om de renkoekoek te vangen, sterft in de films bijna duizenden doden, óf door zijn eigen domheid, óf door de slimheid van de vogel, óf door domme pech, maar hij probeert het steeds opnieuw. De plannen en vindingen van de coyote zijn vaak vernuftig en creatief, maar de omstandigheden nopen hem steeds weer iets nieuws te vinden. Het is op die manier aanlokkelijk Montgomery’s collages te zien als verrichtingen tegen de achtergrond van de reliëfs. De beperkingen die Montgomery zich oplegt – de kleuren van de reliëfs, de rechthoekigheid van de collages – werken als de constante van de gebouwen waarin we wonen en werken of van de plattegronden van onze steden. Ze zijn constanten die er net zo goed niet zouden hoeven zijn, maar er toch zijn en ons het vertrouwde kader geven om binnen te leven en denken, zo goed als de pastelkleuren dat voor Wile E. Coyote zijn.

Joseph Montgomery 08

Montgomery’s wijze van werken en presenteren stelt ook het probleem aan de orde van het belang van de individualiteit in het maken van een kunstwerk. Op zich ook al geen nieuw probleem sinds het pissoir van Duchamp. Maar wie ziet hoe Montgomery in zijn reliëfs beslissingen op elkaar heeft gestapeld om tot iets te komen dat “goed” is, of in ieder geval voldoende spanning oplevert om naar te kijken, kan zich afvragen of het niet steeds de omstandigheden zijn die Montgomery dwingen tot het nemen van bepaalde beslissingen. Is het hele verhaal van actie en reactie in het maken van een kunstwerk er een van de kunstenaar of dicteert het kunstwerk de creativiteit van de kunstenaar? En wordt dat niet benadrukt door een beperkend kader? Het probleem doet sterk denken aan de middeleeuwse idee dat een te aanbidden beeld slechts gemaakt kon worden door tussenkomst van God, waarbij de kunstenaar slechts het nederige medium is die zijn hand laat leiden door het hogere, zoals dat gebeurde bij het maken van iconen. Daarmee werd ontkend dat de kunstenaar zelf zijn beslissingen nam. Niettemin moest die kunstenaar wel alle kneepjes van zijn meesterschap gewoon leren. In de 18de eeuw zette Bach zelfs onder zijn composities nog dat alleen aan God de eer was; hij gaf daarmee overigens meteen te kennen dat hij overtuigd was van zijn eigen kwaliteiten. In het icoonschilderen leidde het tot een rigoureuze schematische werkwijze die vrijwel geen veranderingen door persoonlijke smaak van schilder of publiek meer toeliet. Nu werd die door God gegeven inspiratie of schematiek uiteraard door de mens zelf uitgevonden en dat is ook duidelijk in het werk van Montgomery, die zelf zijn grenzen stelt waarbinnen hij werkt. Niettemin, kan de artistieke waarheid wel van de kunstenaar komen? Of zijn we als mensen dusdanig geprogrammeerd dat we alleen maar beslissingen binnen aangegeven paden en gekende kaders kunnen nemen? En zijn die beslissingen te vertrouwen qua objectiviteit? Of neigen ze in hun zucht naar esthetiek in de kunst toch naar goedkoop sentiment? Montgomery stelt zichzelf wat dat betreft steeds op de proef. Zijn werk is levendig en niet zonder humor, maar het draagt – op die zelfde levendige manier – ook een soort wantrouwen in de zeggingskracht van het beeld uit.

Joseph Montgomery 09

Die ernstige kant van de zaak wordt nog eens benadrukt door de fraaie presentatie in de galerie met weinig werk tegen een consequent grijze achtergrond, waarbij reliëfs en collages elkaar afwisselen en de ruimte krijgen van alle kanten bekeken te worden en waarbij de pastelkleuren van de reliëfs niet tegen een witte achtergrond geïsoleerd worden. De werken krijgen bovendien een zekere ernst mee en wederom een vastgelegd kader waarbinnen gekeken en gedacht kan worden. Op die manier kan Montgomery zijn composities weer laten werken als de coyote in de cartoon die het steeds weer opnieuw probeert binnen de gegeven kaders, vernuftig en creatief. Het zorgt er ook voor dat zijn werk verder reikt dan wat hij zelf vertelt in een door de galerie bijgeleverd interview. Hij zegt daarin dat schilderen (waartoe hij het maken van zijn collages rekent) het weergeven van keuzes is en niet van de uniciteit van het kunstwerk. Wat hij in feite laat zien is de vergeefsheid van de zoektocht naar de artistieke waarheid of het artistieke doel. Je kunt zelfs spreken van een zeker wantrouwen jegens het artistieke doel. Het heeft geleid tot een mooie tentoonstelling met intrigerend werk dat de dualiteit van deze tijd goed verbeeldt.

Joseph Montgomery 10

Bertus Pieters

Zie ook: https://villanextdoor.wordpress.com/2015/09/24/joseph-montgomery-rules-for-coyote-durst-britt-mayhew-gallery-the-hague/

https://chmkoome.wordpress.com/2015/09/25/rules-for-coyote/

http://www.lost-painters.nl/durst-britt-joseph-montgomery-rules-for-coyote-2/

Tussen einde en begin #17: Jheronimus Bosch

Jheronimus Bosch, Hooiwagen-triptiek, Prado, Madrid

Jheronimus Bosch, Hooiwagen-triptiek, Prado, Madrid

Je hebt het niet altijd voor het kiezen. Je leven wordt vaak genoeg bepaald door zaken die nu eenmaal zo zijn. Bij de een leidt dat tot berusting, bij de ander tot felle tegenstand, en daartussenin zijn allerlei gradaties.

Voor de Bossche meester-schilder Jheronimus Bosch ( rond 1450 te ’s-Hertogenbosch – 1516 aldaar) had de mens het wel degelijk voor een belangrijk deel voor het kiezen in zijn leven. Daar was natuurlijk de erfzonde waardoor de mens naar zijn aard tot het kwade geneigd was. Die erfzonde kreeg je met je geboorte mee, dat was een gegeven. Wanneer je je daarvan bewust was, was het zaak oppassend te zijn en steeds de juiste beslissing te nemen die zowel het eigen lot als dat van de mensheid kon verzachten of redden. De mens kreeg daarbij dus duidelijk een eigen verantwoordelijkheid voor zijn daden en gedachten.

Het wereldbeeld van Bosch en de zijnen stelde de mens centraal en niet de godgeleerdheid. Je kon nog zoveel Bijbelvorsen, nog zo veel bidden, nog zoveel op pelgrimstocht gaan, het kwam uiteindelijk steeds neer op de keuzes die je maakte tussen goed en kwaad in het dagelijks leven.

Jheronimus Bosch, De Hooiwagen, Escorial

Jheronimus Bosch, De Hooiwagen, Escorial

Bosch heeft dat mensbeeld verbeeld in onder meer de Hooiwagen-triptiek. Er zijn twee varianten van dit drieluik, waartussen bijna geen wezenlijke verschillen zijn. Er is er een in het Escorial en een in het Prado en van beide wordt betwijfeld of Bosch ze zelf geschilderd heeft. (1) Er moet wel een oorspronkelijke Hooiwagen zijn geweest, maar die is verloren gegaan. Inhoudelijk komen de versies echter waarschijnlijk zo goed als geheel overeen met de “oerversie”.

Jheronimus Bosch, De Marskramer, Prado, Madrid

Jheronimus Bosch, De Marskramer, Prado, Madrid

Het mensbeeld van de Hooiwagen laat zich al kennen in de buitenluiken van het werk, waarop, in gesloten toestand, een marskramer te zien is. Dat hij een marskramer is, is duidelijk door de mars op zijn rug, maar of hij een verstandige of onverstandige figuur is, is onduidelijk. Wel is duidelijk dat hij op een levensweg loopt vol met gevaren, waarin onjuiste beslissingen van zijn kant kunnen leiden tot nare gevolgen. Hij gebruikt een stok met een knots aan het eind om een hond van zich af te houden en naast hem liggen de overblijfselen van een paard met bonte kraaien erop. In de Escorial-versie zijn het twee zwarte kraaien. (2) Terwijl de marskramer wordt afgeleid door de hond, staat hij op het punt een gammele plank met een dunne leuning over een donker water te betreden. Weet hij wat hem te wachten staat? Aan de andere kant van het water wordt iemand vastgebonden aan een boom en beroofd van zijn bezittingen, terwijl aan de rechterkant een man en een vrouw onbezorgd aan het dansen zijn op de tonen van een doedelzak te midden van loslopende schapen. De doedelzakspeler zit tegen een boom met een vogelhuisje en naast hem zit een hond en ligt een stok, wellicht een herdersstok, tegen een houten bankje. Daarachter strekt zich een weids landschap uit, waarna een galg op een heuvel wacht. Nog verder in de blauwe verte is een kerktoren te zien.

De meest primaire gedachte van een 21ste-eeuwse beschouwer zou kunnen zijn dat dit beeld de ups en downs van een leven verbeeldt, maar was dat in Bosch zijn tijd ook zo? Bosch heeft geen beschrijving van het schilderij nagelaten, noch bestaat er eigentijdse correspondentie over de inhoud en betekenis van het drieluik. Wat Bosch met het schilderij bedoelde is dus niet met zekerheid te zeggen. Wel is bekend dat in Bosch’ woonplaats ’s-Hertogenbosch de Broeders des Gemenen Levens een afdeling hadden die boeken drukte, onder meer voor de Latijnse school in de stad en ook dat Bosch was toegetreden tot de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap. (3) Naast dat hij daar zijn klanten van hoge tot zeer hoge komaf vond, beschikte de Broederschap ook over een uitgebreide eigentijdse bibliotheek. Zo liet de eerste rector van de Latijnse school Simon van der Couderbergh onder meer werken van Boëthius en Petrarca na aan de bibliotheek van de Broederschap. Er zijn duidelijke aanwijzingen dat Bosch gebruik maakte van illustraties uit boeken als voorbeelden voor zijn werken, maar hij moest ook voldoende intellectueel geschoold zijn om zijn opdrachtgevers en klanten te kunnen voorzien van schilderijen met de gewenste intellectuele inhoud. Het is daarom niet vreemd dat gezocht wordt in de literatuur van die tijd om iets terug te vinden van de beelden die Bosch schilderde, en dat levert vrij veel op, zij het dat het niet om sluitend laat staan eensluidend bewijs gaat.

Sinds de toepassing van losse letters bij het drukken van teksten in het midden van de 15de eeuw nam de verspreiding van allerlei geschriften een steeds grotere vlucht en zo waren allerlei werken op religieus en wijsgerig gebied ook toegankelijk voor mensen als Bosch en de intellectuele elite van zijn stad. Zo valt er af te leiden uit de literatuur die, voor zover niet aanwezig, dan toch behoorde tot het gedachtegoed van Bosch en de zijnen, dat de idee van het leven als een pelgrimstocht veel voorkwam, in kringen van de Broeders des Gemenen Levens en daarbuiten. Daarmee is Bosch’ marskramer nog niet meteen te betitelen als een pelgrim in de letterlijke zin, maar wel als een mens wiens levensweg een pelgrimstocht is.(4) (5) Hij lijkt zich nog niet bewust van de schamele brug die hij moet oversteken, zozeer wordt hij afgeleid door de hond, terwijl hij wel de waarschuwing in de botten en de kraaien zou kunnen zien. Hij heeft een gat in zijn broek, dat kan op armoede wijzen (en armoede kon in Bosch’ tijd beschouwd worden als het resultaat van een onjuiste levenskeuze), op gierigheid of zelfs op een vrijmetselaarsinitiatie, hetgeen in die tijd niet in een goede reuk stond. De lepel die aan de mars hangt, zou wijzen op verspilling. Wijzen al deze zaken op de slechtheid of de domheid van de marskramer?

De Marskramer kan ook wijzen op een passage van Boëthius in diens De consolatione philosophiae waarin deze, vrij vertaald, zegt dat je, wanneer je zonder bezittingen reist, rovers in het gezicht uit kunt lachen. (6) Boëthius’ werk was erg populair in Bosch’ tijd. Het werd vanaf de jaren ’80 herhaaldelijk gedrukt in verschillende steden in Brabant en in Zwolle en Deventer. Boëthius parafraseerde Juvenalis in wiens Satires een vergelijkbare zinsnede voorkomt die zoveel betekent als “de reiziger zonder bezittingen zingt naar de overvaller”. (7) De Romeinse satires werden met het verfijnen van de boekdrukkunst weer populairder in West Europa en deze zinsnede van Juvenalis schijnt ook vrij bekend te zijn geweest in Bosch’ tijd, mede omdat hij door zo velen verwerkt of geparafraseerd was en werd. In die zin zou Bosch’ marskramer een domme figuur kunnen zijn, die weliswaar sjofel gekleed is, maar niettemin veel in zijn mars heeft dat verspild kan worden. Volgens Boëthius en Juvenalis zou hij dan niet vreemd op moeten kijken als hij onder bedreiging beroofd wordt en dat wordt ook geïllustreerd in het schilderij zelf. (8)

Het is echter niet duidelijk of alle onheil op het schilderij de marskramer daadwerkelijk te wachten staat of overkomen is en in wezen gaat het daar ook niet om. Het schilderij dient mijns inziens als een voorbeeld van wat de mens allemaal te wachten kan staan wanneer hij niet oppassend is en de verkeerde keuzes in het leven maakt. Het is daarom moeilijk vast te stellen of de marskramer daadwerkelijk een goed mens of een slecht mens is, een intelligente man of een domme. Zijn gezicht staat zorgelijk en hij draagt alles met zich mee om ten prooi te vallen aan het kwaad en wanneer je de vervaarlijke hond ook ziet als een incarnatie van de Duivel, dan weet je dat de waarde van het leven van de marskramer op het spel staat. Maar dat maakt de marskramer nog niet dom of slecht. Hij draagt een gewicht mee met aardse bezittingen, waaraan verspilling inherent is. Maar is de waarschuwing niet veel belangrijker dan de vraag of de marskramer goed of slecht is? Is het punt niet juist dat alle mensen het kwaad in zich dragen en juist daarom altijd een zekere last met zich meedragen? Het is geenszins duidelijk of het de marskramer zelf is die daar op het schilderij beroofd wordt. De beroofde man is jonger dan de grijze marskramer. Het is ook niet duidelijk of hij zich zal overgeven aan muziek en dans en daarmee zijn taak in de wereld zal verzaken, zoals dat verbeeld lijkt in de dwalende schapen, of dat de muziek hem zijn strijd tegen het kwaad zal doen opgeven, zoals de rustende stok en de zittende schepershond ernaast lijken te suggereren. Ook is het totaal onzeker of de marskramer zal eindigen aan de galg. De wereld ligt nog geheel aan hem open. Hij draagt alles met zich mee om de fout in te gaan, maar hij kan dat altijd nog zelf veranderen. De mens heeft steeds een keuze.

Bosch kiest geen heilige als goed voorbeeld in zijn schilderij. Heiligenverering leidde in Bosch’ ideeënwereld nu eenmaal niet specifiek tot betere mensen. Daarmee is hij inhoudelijk een wezenlijk andere schilder dan de grote 15de-eeuwse Vlaamse meesters als Rogier van der Weyden, Jan van Eyck of Hans Memling, in wier schilderijen vroomheid, heiligenaanbidding en Mariaverering vooral de boventoon voeren. Bij Bosch kan de mens niet rekenen op bijstand van Maria of welke heilige dan ook. Al zou hij die bijstand krijgen, dan nog is hij geheel afhankelijk van zijn eigen keuzes. Dat is zelfs te merken aan Bosch’ schilderstijl en die van zijn atelier. Zijn stijl is niet de gepolijste esthetiek van zijn Zuid Nederlandse voorgangers, bij wie schilderijen pronkstukken van kleur, lijn en diepte werden. Bosch’ stijl is in de eerste plaats direct en illustratief. Daarmee werd ieder detail in Bosch’ schilderij belangrijk om zijn betekenis en niet zo zeer om zijn uiterlijke pracht.

Dat wil niet zeggen dat Bosch’ stijl ruw of ongecultiveerd is. Hij leidt het oog door de compositie heen, laat de kijker het verhaal lezen, zodanig dat het totaal een betekenis krijgt, van de paardenknekels vooraan tot de kerktoren in de blauwige verte. De marskramer is weliswaar de hoofdrolspeler, maar hij is niet beeldvullend en de nevenzaken om hem heen zijn geen bijzaken. De roofoverval is niet alleen direct en illustratief maar ook heel levendig. Daarbij vallen het gebruik van licht en donker, het wit van het hemd van de overvallene en de punt van de naar beneden wijzende hellebaard op en ook de roodachtige kleuren in de kleding van de overvallers en het kleed op de grond. Ook de wijze van groeperen op de bolle heuvel, rond de boom waarvan de bladerkroon de hemel in reikt – de overvallene wordt er bevrijd van zijn aardse last, zou je ook kunnen concluderen – is zowel fraai als doeltreffend. De donkere kap van de marskramer laat het lichte gezicht met de witte haren goed uitkomen, evenals de lichte, kale galgenheuvel erboven. De twijfel en de angstige frons in het gezicht van de marskramer worden daardoor direct in verband gebracht met de galg.

Drieluiken waren in Bosch’ tijd meestal religieuze schilderijen; het waren veelal kerkelijke of private altaarstukken waarvoor gebeden kon worden. In het middenluik was vaak een scène met Jezus te zien, bijvoorbeeld diens geboorte, vaak vergezeld van één of meerdere heiligen. Of het ging om een scène uit een heiligenleven, waarin Jezus dan meestal ook aanwezig was. De zijluiken toonden vaak de opdrachtgevers van het drieluik, al of niet aangevuld met heiligen. Ging het drieluik over het Laatste Oordeel, dan was Jezus in het middenluik te zien, met aan zijn rechterhand – voor de kijker het linkerluik – figuren die toegelaten worden tot de hemel en aan zijn linkerhand – voor de kijker het rechterluik – figuren die de hel in gedirigeerd worden.

Jheronimus Bosch, de Hooiwagen, Prado, Madrid

Jheronimus Bosch, de Hooiwagen, Prado, Madrid

Ook in Bosch’ Hooiwagen-drieluik is Jezus in het middenluik te zien, op het linkerluik het paradijs en op het rechterluik de hel. Bosch refereert ook aan het Laatste Oordeel maar zijn drieluik toont dat niet. De Jezus die te zien is in het middenluik is klein, boven in de hemel en oordeelt niet, maar toont zijn verwondingen. Hij lijkt de blik van de biddende engel aan zijn rechterzijde, links op de hooiwagen, te beantwoorden, terwijl aan zijn linkerzijde, rechts bovenop de hooiwagen een demon vrolijk muziek maakt en zijn eigen gang gaat zonder God of gebod. Tussen de beide onaardse wezens wordt muziek gemaakt en staat men op het punt zich over te geven aan de vleselijke lusten. Dat gebeurt boven op een overvolle hooiwagen, waarvan bijna alle overige mensen op het middenluik iets proberen mee te nemen. Gulzigheid en hebzucht lijkt de mensen op de grond te verblinden, van religieus tot werelds en van arm tot rijk. Het gaat hier duidelijk niet om een laatste oordeel en, ondanks de verbeelding van paradijs en hel op de zijluiken, is er geen sprake van scheiding van goede en slechte mensen. Het is duidelijk: Jezus heeft hier niets te zeggen en bidden helpt niet. De mensen op het paneel hebben zelf de keus, maar zij dragen het kwaad in zich en ze zijn daardoor steeds geneigd de verkeerde keus te maken, of, misschien erger, niet te willen weten dat ze een keus hebben. Het hooi, dat symbool staat voor vergankelijkheid en nietigheid, is gebaseerd op processies met hooiwagens die in die tijd en daarna in de 16de eeuw in het Brabantse voorkwamen en min of meer over het zelfde onderwerp gingen.

Jheronimus Bosch, de Hooiwagen, linkerluik, Prado, Madrid

Jheronimus Bosch, de Hooiwagen, linkerluik, Prado, Madrid

Dat de mens het kwaad in zich draagt wordt duidelijk gemaakt in het linker paneel. Bovenaan het paneel vallen de rebellerende engelen uit de hemel in zee en op aarde, in de vorm van zwartige insecten en reptielen en vergiftigen de wereld daardoor met hun kwaad. Dat kwaad is in de eerste plaats hovaardij. Satan en de zijnen wilden zich boven God plaatsen en werden daarvoor gestraft door uit de hemel verjaagd te worden in opdracht van God door aartsengel Michael.

Hovaardigheid, het zich boven God willen stellen, is de essentie van het kwaad. Dat herhaalt zich in het door God aan Adam en Eva uitdrukkelijk verboden eten van de vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad op instigatie van de slang, een verpersoonlijking van Satan. Onderaan is te zien hoe Adam en Eva derhalve namens God door de engel uit de Hof van Eden verdreven worden, zoals de rebellerende engelen verdreven worden uit de hemel, bovenaan het zijluik.

Het paradijs zelf ziet er verwonderlijk bedrieglijk uit. Het landschap lijkt bekleed met tekenen van het kwaad. De rotspartij tussen de vallende engelen en de schepping van Eva voorspelt qua grilligheid en monsterlijkheid weinig goeds. Het fruit is aan rotting en dus vergankelijkheid onderhevig, evenals Adam en Eva na hun zondeval. Er vliegen donkere vogels rond en zelfs een vliegende vis. Bij een wonderlijk nest zit een vogel, die in de Prado-versie enigszins lijkt op een koekoek, die duivelse vogel. Adam en Eva dragen schaamte, hovaardij en eindigheid met zich mee in hun vlucht naar rechts, naar links vanuit God gezien en links is in de Westerse Christelijke iconografie de verkeerde kant, de kant van het kwaad.

Jheronimus Bosch, de Hooiwagen, detail, Prado, Madrid

Jheronimus Bosch, de Hooiwagen, detail, Prado, Madrid

Ook in het middenpaneel beweegt de hooiwagen naar rechts, naar de linkerzijde van Jezus, voortgetrokken door bizarre en verontrustende wezens, die niet anders dan door de duivel bedacht kunnen zijn – en dat zet Jheronimus Bosch zelf in een twijfelachtige positie! –. Ook de vier opvallende machtsdragers op paarden volgen de hooiwagen op weg naar de straf voor hun hovaardij. Zij zijn de Franse koning in een lichtblauwe mantel, de Paus met zijn pauselijke kroon, mogelijkerwijs de hertog van Bourgondië (het hertogdom Bourgondië hield de facto in 1506 op te bestaan met de dood van Filips de Schone) met de witte hoofdtooi, en de Heilig Roomse Keizer. Er zijn nog enige hoge heren te zien, wier identiteit discutabel is. Zij verlagen zich niet door zelf naar het begeerlijke hooi te grijpen, dat laten zij het voetvolk voor zich doen. Op zich is het al een teken van hovaardij om de Paus verbeeld te zien op een paard. Hij strekt zijn hand uit om de keizer voor te laten gaan. Onder de Paus bevindt zich een man met een tulband en een dikke buik in wie sommigen de antichrist menen te herkennen. In allerlei personen en voorwerpen zijn verwijzingen terug te lezen die voor de hedendaagse kijker lang niet altijd gemakkelijk te traceren zijn, noch in hun details noch in hun context. Het voert te ver in een kort artikel daar gedetailleerd op in te gaan (9) maar de algemene teneur wordt wel duidelijk door Bosch’ manier van componeren en zijn vertellende en illustratieve schilderstijl.

Boven, eenzaam in zijn ruime wolk, bevindt zich Christus, fragiel en als toeschouwer. Op de achtergrond strekt zich het weidse, prachtige, blauwe landschap uit met hier en daar gebouwen, wellicht als tekenen van menselijke hovaardij in een door God geschapen wereld.

Precies midden in de compositie rolt de reusachtige hooiwagen voort, met de twee wielen waartussen mensen bekneld dreigen te raken. Twee mensen vechten met elkaar om een bosje hooi, terwijl een monnik tussenbeide tracht te komen. Een man met zijn been door het linkerwiel bereidt zich op het ergste voor.

Het geheel van het volume aan hooi wordt omlijst door allerhande figuren die in hun hovaardij het kwaad niet zien dat hen belaagt en feitelijk in hen zit. Prachtig gebruikt Bosch kleuren om het ritme aan te geven waarmee hij zijn verhaal vertelt. De hoge vorsten links vallen onmiddellijk op door het opvallende witte paard van de Paus met diens lichte, glanzende mantel eroverheen gedrapeerd en naast hem het felle rood van de mantel van de keizer. Opvallende witte accenten omgeven de gezichten van de koning en de hertog. Wie verder kijkt ziet allerhande minder opvallende figuren op de achtergrond, die wel allemaal een eigen karakter hebben gekregen van Bosch. Onder de vorsten krioelt het ritmisch verder met donker en licht- en kleuraccenten. De ladder die tegen de hooiwagen wordt gezet, komt ook duidelijk voort uit het gekrioel door de opvallende rode mouwen van de eigenaar.

Via de twee mannen die met een haak hooi trachten te bemachtigen wordt, door de rode broek van een van die mannen, het oog geleid naar het prachtig heldere detail van de man die het mes op de keel krijgt. Bosch kon de wielen van de hooiwagen zelf niet laten draaien, maar zorgde wel dat de blik van de kijker een draaiende beweging maakt om het linker wiel heen naar de prachtige, ingenieuze groep mensen tussen beide wielen, met hun uitgestrekte ledematen in een verwarrend ritme. Naar rechts toe worden de kleuren gedempter. Uit een donkere krocht komen nog mensen te voorschijn die zich op de hooiwagen willen storten. Sommigen herkennen er joden in. Het strakke wereldbeeld van Bosch en zijn intellectuele tijdgenoten leidde ook tot antisemitisme, helaas een al te veel voorkomend refrein in de hele Europese geschiedenis. De stoet van demonische wezens, die niet door hun kleur opvallen maar wel door hun uiterlijk, gaat over in het rechterluik.

De groep bovenop de hooiwagen is met zijn pasteltinten bijzonder aantrekkelijk geschilderd. Het blauw van de muziekmakende demon zou de kleur van het bedrog zijn – de lucht is blauw, maar is uiteindelijk niet tastbaar – maar daar staat tegenover dat het gewaad van de biddende engel ook blauw is. Op het voorplan laat Bosch een aantal scènes uit het dagelijks leven zien, als om de kijker te waarschuwen hoe verraderlijk dat is.

Jheronimus Bosch, de Hooiwagen, rechterluik, Prado, Madrid

Jheronimus Bosch, de Hooiwagen, rechterluik, Prado, Madrid

In het rechterluik worden voorbereidingen getroffen voor de helse ontvangst van de hooiwagen-processie. Hoewel er allerlei demonische taferelen te zien zijn, heeft dit luik niet de enorme volheid van bizarheden die andere drieluiken van Bosch kenmerken. Hoofdidee is de toren die in aanbouw is, blijkbaar om de processiegangers te kunnen herbergen, en verder is de blauwe verte van het middenpaneel veranderd in een door vuur rood oplichtende hemel. Grote branden waren in Bosch’ tijd niet ongewoon. In ’s-Hertogenbosch was in 1463 nog een grote stadsbrand en het is goed mogelijk dat Bosch die als jongen zelf heeft meegemaakt. Hij en zijn stadsgenoten kenden waarschijnlijk het dreigende, roodachtige schijnsel van een grote brand, de hitte die dat geeft en de verkolende onderdelen die demonisch brandend door de lucht vliegen. In het rechterluik is de chaos compleet. Waar je je als kijker tracht te concentreren op bepaalde delen van het luik wordt het oog onmiddellijk afgeleid om ook elders te kijken. Het is daarmee tegengesteld aan het linkerluik dat een duidelijk en geordend verhaal vertelt van boven naar beneden.

Toch biedt het aanzicht van de drie luiken ook een zekere eenheid. Zo loopt de horizon min of meer door de hele compositie, zoals in andere drieluiken van Bosch. Boven het midden van ieder luik zijn steeds opvallende gevaartes die belangrijk en beeldbepalend zijn: op het linker luik de vreemde rotsformatie waar de rebellerende engelen omheen vallen, in het middenluik de bladerkroon van de boom waarvoor zich de minnaars, de engel en de demon bevinden en in het rechterpaneel het zwarte brandende gebouw waar vanaf iemand als een vlag aan een vlaggestok wordt gehangen en waaronder figuren spartelen in het water en op de grond, zoals in het linker paneel de gevallen engelen doen.

In het gehele drieluik is een beweging naar rechts te zien, vanuit de gezichtspunten van God en Jezus dus naar links. Zelfs in het rechterluik lijkt het erop dat de gang naar rechts nog niet geëindigd is. De toren in aanbouw krijg je maar gedeeltelijk te zien, de rest zet zich voort buiten het drieluik, ook de naakte gevallenen bewegen zich naar rechts en de man onder de brug die door hondachtige demonen belaagd wordt vlucht naar rechts. Met andere woorden: Bosch laat ons nog niet eens het ergste zien, het is een verhaal met een open einde dat door de kijker zelf ingevuld kan worden. Daarbij was de pointe uiteraard dat de kijker er voor moest zorgen dat het niet zover zou komen.

Dat brengt het verhaal ook weer terug bij de buitenluiken met de marskramer. Ook daar is niet duidelijk hoe het af zal lopen wanneer de marskramer naar rechts toe de wankele brug betreedt. Ook daar is het einde open: de kijker kan zich identificeren met de marskramer en oppassender zijn op zijn pelgrimstocht des levens dan de marskramer schijnt te zijn, ondanks alle levenservaring die zijn witte haren doen vermoeden. Alleen door het besef van het eigen menselijk tekort kon de mens streven naar redding van zichzelf en van de samenleving.

De marskramer op de buitenluiken laat ook zien dat het niet om een kerkelijk retabel gaat. De marskramer is immers noch een heilige of een engel, noch een opdrachtgever. Geopend toont het drieluik geen Bijbelse boodschap, hoezeer de Bijbel ook een literaire bron is voor het werk. Het toont een maatschappijvisie.
Als zodanig had het blijkbaar succes want het is mogelijk dat beide tot ons gekomen versies kopieën zijn van een verloren gegaan origineel. (10) Óf Bosch anticipeerde op het succes van zijn drieluik en produceerde meerdere versies, óf er werden door meerdere klanten versies bij hem besteld. Beide huidige versies zijn, zoals gezegd, vrijwel identiek en komen ook beide hoogstwaarschijnlijk uit de werkplaats van Jheronimus Bosch en in ieder geval uit de Nederlanden. Het is zelfs mogelijk dat de Prado-versie na Bosch’ dood geschilderd is in diens werkplaats. Bosch en zijn werkplaats hanteerden een uiterst nuchtere, weinig esthetische manier van schilderen waarin het moeilijk is met zekerheid de hand van de meester aan te tonen, ondanks dat er verschillende “handen” in verschillende werken worden onderscheiden in aan Bosch en zijn werkplaats toegeschreven werk.

De Prado-versie is van beide in de beste staat. De Escorial-versie is hier en daar ernstig beschadigd. Wel wordt gesuggereerd dat de Escorial-versie qua kleur meer in de buurt van het origineel zou komen dan de Prado-hooiwagen, die met name in de bovenste delen verbleekt is.

Het is deze versie die te zien zal zijn in Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam vanaf 10 oktober 2015, en vanaf 13 februari 2016 in het Noordbrabants museum in ’s-Hertogenbosch. De moralistische inhoud van het werk zal bij toeschouwers ongetwijfeld tot bespiegelingen over het heden leiden en wellicht ook over ideeën die erop neerkomen dat “er weinig veranderd is” aan de moraliteit van de mens sinds Bosch’ tijden.

Het Hooiwagen-drieluik geeft echter ook vandaag geen vertroosting of gemakkelijke oplossingen. Inmiddels weten we dat goed en kwaad de mens niet gegeven is, maar dat we beide begrippen zelf hebben uitgevonden en dat ze variabel en relatief zijn. Toch worden beide termen nog steeds gehanteerd en menen we het goede en het kwade nog steeds te kunnen onderscheiden, maar uitroeien kunnen we ze niet. Dat leidt bij de een tot berusting, bij de ander tot felle tegenstand en daar tussenin zijn allerlei gradaties. Daar zullen we het mee moeten doen. Daar doet de fantastische retoriek van de Hooiwagen helaas niets aan af.

08 Marskramer P4

Bertus Pieters

(1) In een poging op een objectieve wijze iets te kunnen zeggen over de ouderdom van de werken van Bosch, heeft Peter Klein getracht op dendrochronologische wijze de ouderdom van het hout van de panelen vast te stellen. Daarbij moet bedacht worden dat de buitenste jaarringen, negen à veertien jaar, van het hout afgesneden werden voor gebruik en dat het hout twee jaar of langer moest drogen. Op die manier kwam Klein bij de Escorial-Hooiwagen uit op een mogelijke ontstaanstijd van 1498 tot 1504 en van de Prado-versie van 1510 tot 1516. Het is natuurlijk mogelijk dat het hout van de Escorial-versie langer heeft gelegen, hoewel in een succesvol bedrijf het hout, als het gereed was, in het algemeen zo spoedig mogelijk gebruikt werd. De Prado-versie heeft dus een hele late onstaansdatum. De Prado-Hooiwagen bevat correcties in de ondertekening en in de eerste verflaag. Volgens Fischer gaat het om slechts kleine correcties aan de figuurtjes, niet om hun positie.

(2) De bonte kraai (Corvus cornix) was voorheen een algemene wintergast in Nederland, de zwarte kraai (Corvus corone) is ook nu nog een algemene standvogel.

(3) Bosch trad toe in 1488. De Illustre Lieve Vrouwe Broederschap bestond uit zo’n honderd leden waarvan ongeveer tachtig percent uit de elite kwam.

(4) Koldeweij noemt met name Pèlerinage de vie humaine van Guillaume Digulleville uit 1330/31, in 1486 vertaald in het Nederlands als Boeck van den pelgherym waarin de mens omschreven wordt als een pelgrim op weg naar het hemelse Jeruzalem. Meermaals wordt de marskramer in de Bosch-literatuur vergeleken met Elckerlijc, voor het eerst gedrukt in 1496, waarin Elckerlijc in opdracht van God van de Dood te horen krijgt dat hij een pelgrimstocht moet maken, te weten naar de dood, waaruit blijkt dat ieders leven in feite een pelgrimstocht is. Elckerlijc, die aanvankelijk een goddeloos leven lijdt wordt uiteindelijk door de Deugd gered.

(5) Traditionele pelgrims kwamen er bij Bosch minder goed af. De figuur links onder in het middenluik van de Hooiwagen zou een pelgrim kunnen zijn met een traditionele pelgrimsstaf en een vreemde hoed. Het kan echter ook gaan om een blinde die zich door een jongetje laat leiden. Ook zijn er suggesties dat het gaat om een jood die slachtoffers zoekt voor rituele moorden, of dat het gaat om een goochelaar. De stok met de knots aan het eind die de marskramer hanteert, is geen pelgrimsstaf. Volgens Koldeweij symboliseert de stok van de marskramer “het geloof dat de mensheid houvast biedt om niet van de goede weg af te raken en wapent hem tegen bedreigingen.”

(6) Tu igitur qui nunc contum gladiumque sollicitus pertimescis, si vitae huius callem vacuus viator intrasses, coram latrone cantares. Boek II, Proza IV. You therefore, who now go in fear of the cudgel and sword of the robber, could laugh in his face if you had entered upon this path with empty pockets. W.V. Cooper, 2009.

(7) Cantabit vacuus coram latrone viator, Juvenalis, Satura X, regel 22.

(8) Sullivan, die veel aandacht besteedt aan de zinsnede van Juvenalis en daarmee tracht een andere denkwijze over de Noordelijke Renaissance naar voren te schuiven, meent zelfs dat de boeren die dansen op de muziek van de doedelzak, dat kunnen doen, omdat zij geen bezittingen hebben. Dat lijkt me een interpretatie die toch ver af staat van de context van het verbeelden van muziek en dans in het werk van Bosch. Ook overigens lijkt mij de discussie of we Bosch nu alsnog tot de Noordelijke Renaissance moeten rekenen of tot de late Middeleeuwen een nogal academische. Sullivan wijst weliswaar op de populariteit van de Romeinse klassieken in Bosch’ tijd, maar de Klassieken zijn tijdens de Middeleeuwen nooit helemaal weggeweest en hebben eerder hun renaissances gekend.

(9) Met name De Bruyn is op basis van onderzoek van literatuur uit de tijd van Bosch bijzonder diep en integer ingegaan op de duiding van de details van de Hooiwagen. Hij schrijft bovendien prettig.

(10) Het succes van Bosch in zijn tijd blijkt ook uit aankopen door of namens Filips de Schone, hertog van Bourgondië, heer der Nederlanden en koning van Castilië, Margaretha van Oostenrijk, landvoogdes van de Nederlanden en Hendrik III, graaf van Nassau-Breda en stadhouder van Holland en Zeeland. Al in 1539, dus 23 jaar na Bosch’ dood, ging de derde vrouw van Hendrik III op zoek naar een alternatieve versie van de Hooiwagen, omdat de toen recentelijk aangekochte versie al vernietigd was. Ondanks die vernietiging wilde ze dus toch graag die Hooiwagen hebben

Literatuur

Cuttler, Ch.D.,: Hieronymus Bosch: late works, The Pindar Press, Londen, 2012
De Bruyn, E., De vergeten beeldtaal van Jheronimus Bosch, de symboliek van de Hooiwagen-triptiek en de Rotterdamse Marskramer-tondo verklaard vanuit Middelnederlandse teksten, ’s-Herogenbosch, 2001
Fischer, S.: Jheronimus Bosch: the complete Works, Taschen, Keulen, 2013
Koldeweij, A.M., Vandenbroeck, P., Vermet, B.M.: Jheronimus Bosch: alle schilderijen en tekeningen, NAi Uitgevers, Rotterdam, 2001
Marijnissen, R.H., Hiëronymus Bosch: het volledige oeuvre, Amsterdam University Press, Amsterdam, 1999
Silver, L.: Jheronimus Bosch and the Issue of Origins, Journal of Historians of Netherlandish Art, vol.37, nr.1, Winter 2009
Sullivan, M.A.: Bosch, Bruegel, Everyman and the Northern Renaissance, Oud Holland, vol. 121, nr 2.3, 2008

The Book of Monsters #32

book of monsters 32aCopyright Villa La Repubblica 2015
Click on the picture to enlarge
Click here for more monsters
Click here for monsters on the old villa blog

Tussen einde en begin #16: Félix Vallotton

Félix Vallotton, Le Ballon

Dit is een moment van tegenstellingen. Het park is groot, stil en voornaam. Het is hoogzomer en de bomen zijn zwaar van groen. Ondanks de zonneschijn en warmte is het of het geboomte de stille zwaarte van het leven draagt. Op de achtergrond staan twee volwassen figuurtjes waarvan er één opblinkt met witte kleren. Maar ook dat duo staat daar met een zekere plechtigheid, van grote afstand is de ernst van hun volwassenheid voelbaar. En op de voorgrond is daar plotseling het kind dat naar een kleine, rode bal toe holt in de volle zonneschijn. Het kind doorbreekt de stilte zichtbaar. Als toeschouwer zie je het van bovenaf. Zit je in een boom? Ben je zelf een kind en ben je stiekem in een boom geklommen? Is het een jeugdherinnering? Neemt je herinnering een loopje met je, zodat je de gelegenheid krijgt deze wonderlijke scène te zien? In ieder geval weet je: deze zomer zal aflopen en het kind zal opgroeien en daar misschien ook later op een zomerdag met een andere volwassene in dat vermoeide groen staan, bezweet zuchtend van de warmte en de zwaarte van de volwassenheid, denkend aan wat verloren is.

Bertus Pieters

Félix Vallotton (1865-1925), Le ballon, 1899, olieverf op karton, gelijmd op paneel, 49×62 cm, Musée d’Orsay, Parijs

(Deze tekst verscheen eerder op galeries.nl als gastbijdrage)

Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.

Doe mee met 30 andere volgers

%d bloggers op de volgende wijze: